Gminna hala sportowa przy gimnazjum w Woźnikach

photo_115_1052.jpg photo_115_1052.jpg

Budowa hali przyczyniła się do poprawy standardu edukacji oraz stworzenie lepszych warunków do realizacji programu nauczania wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnej i pozaszkolnej aktywności uczniów Gimnazjum w Woźnikach. Odpowiednie warunki rozwoju otrzyma także młodzież uzdolniona sportowo i osiągającą wysokie wyniki w zawodach ponad gminnych oraz osoby niepełnosprawne, które będą miały lepszą możliwość
podnoszenia swojej sprawności motorycznej. Ponieważ z wybudowanego obiektu korzystać będzie także reszta społeczności lokalnej, poszerzeniu ulegnie również oferta sportowa, edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna adresowana do wszystkich mieszkańców Gminy Woźniki. Zwiększy się tym samym ich aktywność i stworzy odpowiednie warunki wspierające rozwój turystyki i rekreacji na terenie Gminy.
Obiekt składa się z hali sportowej, zaplecza socjalnego, zaplecze technicznego, widowni, łącznika pomiędzy halą sportową a budynkiem gimnazjum, parkingu przy hali sportowej, Gabaryty obiektu: powierzchnia użytkowa obiektu – 1970m2, powierzchnia zabudowy - 1752m2, kubatura - 15570m3,
Płyta boiska 1098 m2, zaplecze sanitarne 161,72 m2, siłownia 62,83 m2.
W obrębie płyty boiska zlokalizowano trybuny składane na 120 miejsc, widownia na antresoli mieści 194 miejsca siedzące.
Powierzchnia dojazdów, parkingów i chodników - 3102 m2
Zieleń urządzona - 6470 m2.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_115_1052.jpg photo_115_1053.jpg photo_115_1054.jpg photo_115_1055.jpg photo_115_1056.jpg photo_115_1057.jpg photo_115_1058.jpg

Załączniki
Przekrój [PDF 1,1MB]
Elewacje [PDF 261,9kB]