Projekt do testów - Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach

Biuro 1 photo_114_1050.jpg

Celem zadania inwestycyjnego była dobudowa  piętrowego segmentu, w którym na parterze zostało umiejscowione przedszkole, a piętro przeznaczone na potrzeby szkoły oraz remont istniejącego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rezultatem projektu jest polepszenie warunków dzieci przedszkolnych oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Korzyścią dla placówki jest stworzenie bazy sportowej poprzez budowę boiska i bieżni z nawierzchnią trawy sztucznej oraz remont sali gimnastycznej.

 

Zakres prac w istniejącej części:

 • zabudowa platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu,
 • modernizacja kuchni wraz z adaptacja pomieszczenia na jadalnię,
 • adaptacja pomieszczeń na szatnię dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej wraz z węzłami sanitarnymi,
 • remont sali gimnastycznej wraz z wymianą posadzki parkietowej,
 • zabudowa systemu oddymiania klatki schodowej,
 • ocieplenie elewacji wraz z malowaniem,
 • wykonanie dylatacji budynku poprzez wprowadzenie nowego układu konstrukcyjnego poprzez rozdział budynku szkoły,
 • zakres obejmował roboty branż elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., kotłowni z piecem retortowy, instalacja alarmowa.

 

W części dobudowanej na parterze mieszczą się :

 • dwie sale przedszkolne wraz z sanitariatami i magazynkami sprzętu,
 • pomieszczenia socjalne personelu,
 •  szatnia przedszkolaków wraz z holem wejściowym.

 

 W części dobudowanej na piętrze mieszczą się :

 • dwie sale lekcyjne,
 • sala komputerowa,
 • pomieszczenie dla logopedy,
 • sanitariaty.

 

Zagospodarowanie terenu obejmowało:

 • drogę dojazdowa wewnętrzną wraz z placem gospodarczym oraz ciągi piesze,
 • kanalizacje deszczową,
 • nowe ogrodzenie z paneli systemowych
 • wieloczynnościowe boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz z urządzeniami do gry oraz bieżnia z trawy  
     sztucznej,
 • oświetlenie terenu szkoły.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Biuro 1 Biuro 2

Załączniki
rzut [PDF 706,1kB]
RZUT DACHU [PDF 355,1kB]
PRZEKRÓJ E-E [PDF 839,4kB]