Przebudowa zieleńca miejskiego przy ul. 3-go Maja i ul. św. Floriana w Zabrzu.

project_109_1028.jpg project_109_1028.jpg

Celem realizacji było nadanie nowej jakości przestrzeni zdegradowanej, zdefragmentowanej, podporządkowanej w całym założeniu pomnikowi Górnika Rekordzisty Wincentego Pstrowskiego przeznaczenia cech przestrzeni publicznej.
Nową realizację cechuje pojęcie ładu przestrzennego, który uzyskano przez takie ukształtowanie przestrzeni w otoczeniu pomnika oraz wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania terenu takich jak m.in.: fontanna z iluminacją obrazów wodnych i świetlnych, elementy małej architektury, boisko wielofunkcyjne, które utworzyło harmonijną całość oraz uwzględniło w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania od wymagań funkcjonalno-użytkowych po kompozycyjno-estetyczne.

Zrealizowana inwestycja, która przejawiła się w trosce o przestrzeń, jej dobre zorganizowanie, racjonalne wykorzystanie, przyczyniła się do intensyfikacji użytkowania terenów inwestycji oraz dała bezpośrednie korzyści użytkownikom przestrzeni.
Stała się wyznacznikiem dobrego zarządzania, przyczyniła się do identyfikacji mieszkańców z miejscem, określiła wyższy standard życia, wypoczynku i rekreacji oraz poczucie bezpieczeństwa w mieście Zabrzu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
project_109_1028.jpg project_109_1029.jpg project_109_1030.jpg project_109_1031.jpg