Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie

photo_108_1165.jpg photo_108_1165.jpg

Głównym celem remontu budynku Obserwatorium Astronomicznego jest stworzenie Multicentrum.
Multicentrum będzie miało za zadanie wyrównywanie poziomu pomiędzy wiedzą technologiczną
a zastosowaniem programów z nią związanych; likwidację barier technologicznych i łatwy dostęp do
najnowszych badań. Multicentrum może służyć każdej grupie społecznej: dzieciom, młodzieży,
studentom i osobom dorosłym. Będzie uzupełnieniem wiedzy oferowanej w tradycyjnym systemie
edukacji.
Roboty budowlane prowadzone były w okresie od 03.10.2008r. do 30.09.2009r.
W ramach remontu budynku wykonano:
1. rozebranie zniszczonych oraz wykonanie nowych elementów dachu i kopuły
2. odtworzenie oraz konserwacją mechanizmu obrotowego kopuły
3. montaż kopuły zewnętrznej ze szkła strukturalnego
4. usunięcie tynku ze ścian zewnętrznych
5. poddanie ścian zewnętrznych renowacji w celu przywrócenia ich pierwotnego charakteru
6. zabezpieczenie oraz renowację zabytkowej konstrukcji żelbetowej budynku
7. zamurowanie istniejących otworów okiennych
8. przebudowę wejścia do budynku
9. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
10. termorenowację: docieplenie ścian, podłogi parteru oraz stropu nad ostatnią kondygnacją,
wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej
11. rozebranie istniejących oraz wykonanie nowych stropów i schodów żelbetowych
12. budowę podszybia oraz szybu windy
13. montaż windy
14. wymianę podłóg oraz posadzek
15. malowanie ścian oraz sufitów
16. budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych
17. przebudowę schodów zewnętrznych
18. montaż balustrad ze stali nierdzewnej
19. wymianę instalacji wod-kan
20. wymianę oraz wykonanie instalacji elektrycznych (oświetleniowej, gniazd wtykowych,
przeciwprzepięciowej, ogrzewania podłogowego oraz konwekcyjnego, oświetlenia bezpieczeństwa
oraz ewakuacyjnego)
21. wymianę instalacji odgromowej22. montaż systemu sygnalizacji pożaru

W częstochowskim Multicentrum, które nazywać się będzie Zodiak będą 4 poziomy. Na parterze znajdować się będzie Centrum Informacji, pierwsze piętro poświęcone będzie muzyce, sztuce
i językom obcym (będzie tam m.in. sprzęt komputerowy wyposażony dodatkowo, tak, że przy jego
pomocy możliwe będzie komponowanie i nagrywanie utworów muzycznych; będą tam tablety
graficzne i drukarki umożliwiające drukowanie dużych prac). Trzeci poziom poświęcony będzie
nauce o środowisku i energii odnawialnej (wyposażony m.in. w laboratoria pokazujące jak działa
energia słoneczna; tam będzie można się dowiedzieć jak i z jaką siła roślina transportuje wodę od
korzenia po owoc). Na ostatnim poziomie znajdować się będzie obserwatorium astronomiczne
(z lunetą) i dział poświęcony logice.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_108_1165.jpg photo_108_1166.jpg photo_108_1167.jpg photo_108_1168.jpg photo_108_1169.jpg

Załączniki
rzut parteru [PDF 231,9kB]
rzut piętra [PDF 75,9kB]
elewacja frontowa [PDF 51,2kB]