Modernizacja Fizjoterapii i otoczenia Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego

obiekt22_16.jpg obiekt22_16.jpg

Mgr Inż. Arch. Marek Mizeracki Architektura Design Project Service, Biuro Usług Architektoniczno-Budowlanych
Przedsiębiorstwo "FABER" Spółka z o.o.

Zadanie inwestycyjne "Śląski Szpital Reumatologiczny jako pozytywna wizytówka kulturowych aspiracji społecznych" ma na celu dostosowanie infrastruktury szpitala do zmieniających się technologii medycznych. Realizacja tego zasadniczego celu jest integralnie związana z działaniami towarzyszącymi z obszaru:

 • estetyki otoczenia i wnętrza,
 • funkcjonalności rozwiązań architektonicznych przestrzeni medycznych i pozamedycznych szpitala,
 • ekonomiki i ergonomii zastosowanych rozwiązań.

Otoczenie, w którym człowiek żyje i pracuje wywiera istotny wpływ na jego psychikę. W zależności od estetyki, funkcjonalności miejsca pobytu działanie to jest pozytywne, bądź negatywne i wywołuje określone następstwa.

Szpital, tak jak inne instytucje publiczne jest również wizytówką kulturową danej społeczności, silnie oddziaływującą na ludzi chorych. Wpływ ten nie ogranicza się tylko do sfery estetycznej, ale wywiera istotny wpływ na stan emocji, w tym także pracowniczych oraz na organizację pracy.

Realizacja tak założonego programu obejmuje różnorodne obszary złożonej struktury szpitala.

Sformułowany globalny program modernizacji powoduje, że z przyczyn racjonalności ekonomicznej jego realizacja rozkłada się na poszczególne elementy i jest prowadzona w ramach kilkuletniego planu.

Na obecną chwilę zakończono wiele zadań realizowanych w ramach ww. programu (w tym modernizację 2 skrzydeł bloku łóżkowego), ale największym z nich jest modernizacja Fizykoterapii szpitala z towarzyszącą jej rewitalizacją i modernizacją otoczenia szpitala – zieleń, patio – kształtując przestrzeń przyjazną pacjentowi i pracownikowi.

Celem modernizacji Fizjoterapii było przede wszystkim podniesienie jakości usług medycznych oraz zagwarantowanie pacjentowi przyjaznej przestrzeni, poczucia bezpieczeństwa i komfortu.

Przy realizacji projektu zastosowano nowoczesne rozwiązania projektowe i materiały. Stosowanie nowych technik i bezpiecznych urządzeń w znacznym stopniu poprawiło funkcjonalność obiektu. Przy modernizacji basenu zastosowano również pewne rozwiązania ekologiczne – solary, podgrzewające wodę z wykorzystaniem energii słonecznej i klimatyzację mechaniczną z rekuperacją ciepła.

Nowoczesna, rozbudowana baza zabiegowa Fizjoterapii umożliwia przeprowadzanie licznych, specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych w zakresie: balneoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, elektrolecznictwa, światłolecznictwa, ultradźwięków, magnetoterapii, ćwiczeń usprawniających i krioterapii.

Fizjoterapia po modernizacji pozwala nie tylko na profesjonalną i kompleksową rehabilitację w schorzeniach układu ruchu, ale zaspakaja też takie potrzeby jak poczucie estetyki, komfortu, bezpieczeństwa i wypoczynku. Nowoczesne rozwiązania organizacyjne pozwalają na wprowadzenie szybkiej rehabilitacji pooperacyjnej i poszpitalnej, co pomaga szpitalowi w osiągnięciu satysfakcjonujących efektów zdrowotnych i ekonomicznych.

W zakres modernizacji Fizjoterapii wchodziły w całości 2 pawilony terapii szpitala (E1, E2) oraz skrzydło B bloku łóżkowego, zlokalizowanego na niskim parterze (powierzchnia całkowita poddana przebudowie to: 1865 m2). Prace remontowo – adaptacyjne objęły wszystkie gabinety, korytarze, recepcje, basen wraz z gabinetami hydroterapii i balneoterapii oraz 3 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni: 472,24 m2.

Oprócz tych prac, dokonano zagospodarowania terenów wokół pawilonów Fizjoterapii: wybudowano ogród zimowy (o pow. 162,35 m2), postawiono pergolę, uporządkowano tereny zielone.

Kontynuując założenia programu, zmodernizowano recepcję i hol główny szpitala wraz z salą konferencyjną. Ponadto zrewitalizowano patio, otoczenie szpitala, tereny zielone.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
obiekt22_00.jpg obiekt22_01.jpg obiekt22_02.jpg obiekt22_03.jpg obiekt22_07.jpg obiekt22_08.jpg obiekt22_09.jpg obiekt22_10.jpg obiekt22_11.jpg obiekt22_12.jpg obiekt22_13.jpg obiekt22_14.jpg obiekt22_15.jpg obiekt22_16.jpg