Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Świerklanach Górnych

obiekt21_11.jpg obiekt21_11.jpg

Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości KOWALSCY
MAGNAT Sp. z o.o

Głównym celem projektu było stworzenie miejsca sportu i wypoczynku dla całej społeczności gminnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży – mieszkańców sołectwa Świerklany Górne, którzy do tej pory nie mieli gdzie się spotykać, by pograć w piłkę i trenować np. biegi. Cel ten w pełni udało się osiągnąć poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. Powstało boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, piłki nożnej oraz bieżnia do skoku w dal i trójskoku. Teren jest otwarty dla wszystkich i stanowi miejsce sportowych zmagań przedstawicieli lokalnej społeczności. Miejsce to tętni życiem i jest chętnie odwiedzane przez osoby w różnym wieku. W czasie trwania zajęć szkolnych z boisk korzystają uczniowie, a po ich zakończeniu teren dostępny jest dla pozostałej części mieszkańców.

Warto nadmienić, że szkoła podstawowa i sąsiadujące z nią przedszkole, są placówkami integracyjnymi, w których wiedzę obok dzieci zdrowych zdobywają uczniowie niepełnosprawni. Wiele zajęć odbywa się na zewnątrz, na powstałym w 2008 r. boisku wielofunkcyjnym i placu zabaw. Często zdarza się, że po skończonych zajęciach dzieci niepełnosprawne wracają ze swymi opiekunami na teren przyszkolny, by wraz ze swymi rówieśnikami aktywnie spędzać także swój wolny czas. To również miejsce organizowania szkolnych festynów, podczas których spotykają się przedstawiciele kilku pokoleń: rodzice dzieci, dziadkowie i sami uczniowie. Korzyści z realizacji inwestycji, na której realizację wszyscy tak długo czekali, są niewspółmiernie większe i ważniejsze od kosztów i nakładu pracy, jakie gmina musiała ponieść w związku z realizacją zadania.

Inwestycja powstała na sześciu działkach, wcześniej niezagospodarowanych bądź zagospodarowanych połowicznie. Trudności przysparzało ukształtowanie terenu (plac zabaw powstał na obniżonej o ok. 1,60 m. części działek; wykorzystany został każdy metr kwadratowy terenu). Wykonanie boisk i placu zabaw oraz montaż urządzeń sportowych i zabawowych stanowiły zaledwie część całego przedsięwzięcia – wcześniej wykonana została m.in. kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia dróg, placów i chodników z betonowej kostki brukowej. Pojawiły się też nowe rośliny.

O boiska i plac zabaw przy przedszkolu, oprócz pracowników Gminnego Zakład Gospodarki Komunalnej dba cała społeczność uczniowska i rodzice. Organizowane są lekcje w terenie i rozgrywki sportowe.

Wielką wagę przywiązuje się do estetyki miejsca, o którym mowa. W ostatnim czasie szkoła złożyła wniosek w ramach akcji „Zasadź swoje drzewko”, aby pozyskać środki na zakup kilkudziesięciu drzewek, które pozwolą odgrodzić i upiększyć sąsiadujący z boiskami i placówką teren murowanego śmietnika.

Teren położony jest bardzo blisko drogi, dzięki czemu jest dobrze widoczny i dostępny także dla osób przejezdnych (towarzyszy mu parking).

Oficjalne przekazanie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw do użytku nastąpiło 10 września 2008 roku. Spotkanie z udziałem władz gminy i przedstawicieli oświaty uświetnili rodzice uczniów i sami uczniowie. Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie inwestycji; rozegrany został pierwszy mecz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt21_00.jpg obiekt21_02.jpg obiekt21_03.jpg obiekt21_04.jpg obiekt21_05.jpg obiekt21_06.jpg obiekt21_07.jpg obiekt21_08.jpg obiekt21_09.jpg obiekt21_10.jpg obiekt21_11.jpg