Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego

obiekt20_04.jpg obiekt20_04.jpg

Ewa Taczewska, Tomasz Taczewski
Budimex-Dromex s.a.

Celem projektu było poprawienie warunków pracy naukowcom i studentom. Pozwolił on na zwiększenie ilości godzin dla studentów licencjackich z 2000 do 2700. Umożliwił podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie liczby absolwentów posiadających wyższe wykształcenie.

Na teranie po byłym Szpitalu Dziecięcym powstał pięciokondygnacyjny nowoczesny budynek Centrum Dydaktyczno-Naukowego, w którym mieszczą się:

 • Sala Rady Wydzuału,
 • sale wykładowe i seminaryjne
 • laboratorium tłumaczeń,
 • pomieszczenia biurowe i gospodarcze
 • restauracja
 • parking podziemny

Nowy obiekt uniwersytecki spełnia wymogi europejskie, poprawia warunki pracy naukowcom i studentom.

Nowoczesny instytut Neofilolofii będzie również pełnił rolę centrum konferencyjnego.

W nowym gmachu znajduje się sześć z dziesięciu instytutów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego:

 • Instytut Języka Angielskiego,
 • Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej,
 • Instytut Filologii Germańskiej,
 • Instytut Filologii Romańskiej,
 • Instytut Filologii Słowiańskiej,
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Zatrudnionych jest ponad 200 pracowników naukowych, dydaktycznych i technicznych.

W budynku znajduje się ponad 700 stanowisk z dostępem do szerokopasmowego, szybkiego przesyłu danych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
obiekt20_00.jpg obiekt20_01.jpg obiekt20_02.jpg obiekt20_03.jpg obiekt20_04.jpg