Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim

obiekt19_03.jpg obiekt19_03.jpg

Ryszard Gburek
Jan Piotrowski, Budownictwo-Obsługa budownictwa, Provideo Sp.z.o.o, Impex-Trade, Orchol Media

Przedmiotem niniejszego projektu była budowa nowego obiektu turystycznego – Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie o powierzchni 10 ha na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego w części zwanej Zwierzyniec.

Zabytkowy park w Pszczynie jest objęty stałym nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poprzez wpisanie do rejestru zabytków pod pozycją 535/65. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego park znajduje się w strefie „A” Ścisłej Ochrony Konserwatorskiej objętej ochroną.

Głównym zadaniem Zagrody jest turystyczna ekspozycja żubra oraz innych zwierząt występujących na terenie ziemi pszczyńskiej. Zagroda pełni również funkcje uzupełniające związane z edukacją (przede wszystkim ekologiczną i regionalną). Obiekt Pokazowej Zagrody Żubrów składa się z:

 1. Ogrodzonego obiektu zagrody, w skład którego wchodzą:
  • Zagroda dla żubrów,
  • Zagroda dla saren,
  • Zagroda dla jeleni,
  • Zagroda dla danieli,
  • Zagroda dla muflonów;
 2. Obiektów kubaturowych:
  • Budynek wielofunkcyjny, administracyjno – wystawienniczy z salą kinową i zapleczem sanitarnym,
  • Brama wejściowa z portiernią,
  • Pomost widokowy z magazynem karmy,
  • Paśnik dla żubrów z magazynem siana,
  • Paśnik dla saren,
  • Paśnik dla jeleni i danieli,
  • Budynek gastronomiczny i sklep z pamiątkami,

Zasadniczym celem projektu jest aktywizacja i rozwój turystyczny gminy Pszczyna i regionu śląskiego. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

 • wprowadzenie nowego produktu turystycznego o zasięgu ponadregionalnym,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Pszczyna i województwa śląskiego oraz ich konkurencyjności na rynku turystycznym,
 • zwiększenie krajowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej do Pszczyny i województwa śląskiego poprzez podniesienie konkurencyjności produktów turystycznych,
 • wydłużenie sezonu turystycznego na terenie Pszczyny,
 • wzrost znaczenia turystyki i usług związanych z turystyką w strukturze gospodarczej gminy i powiatu pszczyńskiego,

Na poziomie rezultatów osiągnięto następujące cele:

 • wprowadzenie nowych ofert w zakresie turystyki i edukacji,
 • wzrost ilości turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających gminę Pszczyna,
 • wydłużenie czasu pobytu turystów na terenie gminy,
 • utworzenie nowych miejsc pracy bezpośrednio w wyniku realizacji projektu,
 • utworzenie nowych miejsc pracy pośrednio w wyniku realizacji projektu poprzez stworzenie warunków do rozwoju usług związanych z turystyką na terenie gminy,
 • turystyczne zagospodarowanie części Parku Zwierzyniec.

Pokazowa Zagroda Żubrów jest pierwszym tego typu projektem na terenie województwa śląskiego. Nowo wybudowany obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
obiekt19_00.jpg obiekt19_01.jpg obiekt19_02.jpg obiekt19_03.jpg