Ośrodek Sportow Wodnych MORiS Pszczyna

obiekt18_07.jpg obiekt18_07.jpg

arch. Piotr Kuczia
HB Unibud s.a.

Jak „stare dobre gospodarstwo“ kompleks Ośrodka Sportów Wodnych wpisuje się w otaczający wiejski krajobraz terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Łąckim.

Usytuowane prostopadle względem siebie trzy budynki definiują przestrzeń wewnętrznego placu – podobnie jak w klasycznej zagrodzie czynią to chata, stodoła i stajnia. Analogicznie, każdy z trzech budynków ma wyraźnie odrębne funkcję: hangar na sprzęt wodny od strony wschodniej, od zachodu publiczne sanitariaty z natryskami i zmywalnią, a pomiędzy nimi otwarty w kierunku tafli jeziora centralny budynek Ośrodka.

Taki układ ułatwia orientację, umożliwia odrębne konstrukcje dla odrębnych wymagań funkcjonalnych i aranżuje wyraziste przestrzenie zewnętrzne. Tak jak w dobrze prosperującej zagrodzie, w razie konieczności można go będzie rozbudować o dalsze moduły.

Prostota i elegancja – tak w dwóch słowach można scharakteryzować architekturę budynków kompleksu. Czerpie ona natchnienie z okolicznej wiejskiej zabudowy: klarowne, czytelne bryły budynków nawiązują do regionalnej architektury. Zamiast pastiszu, spotykanego w podobnych przypadkach w postaci pseudoludowych, rustykalnych form, świadomie zrezygnowano z imitacji regionalnych detali. Budynki ośrodka – tworzone głównie z myślą o młodzieży – na zewnątrz manifestują nowoczesność. I jak przystało na dobre gospodarstwo – są funkcjonalne.

Tak jak czarna wieczorowa sukienka dodaje kobiecie klasy, tak grafitowe elewacje i dachy z rytmicznie rozmieszczonymi kolorowymi akcentami podnoszą estetykę skromnych obiektów na wyższy poziom. Nieprzypadkowo „wieczorowa” jest cała koncepcja kolorystyczna kompleksu: inspiracją były barwy zachodzącego nad jeziorem słońca. Każdemu z trzech różniących się przeznaczeniem budynków przypisany został specyficzny kod kolorystyczny, konsekwentnie kontynuowany również we wnętrzach. W wertykalnych podziałach elewacji odzwierciedla się otaczający drzewostan.

Ośrodek cieszy się ogromnym powodzeniem mieszkańców i w słoneczne dni przyciąga setki młodzieży i dorosłych nie tylko z okolicy, ale także z odleglejszych miejsc regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt18_00.jpg obiekt18_01.jpg obiekt18_02.jpg obiekt18_03.jpg obiekt18_04.jpg obiekt18_05.jpg obiekt18_06.jpg obiekt18_07.jpg