Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach

obiekt16_15.jpg obiekt16_15.jpg

Renata Bielska -Drwięga, Bartosz Garczarczyk, Jan Tutajewicz, Piotr Renke
P.P.U.H. SKID

Celem zadania inwestycyjnego była dobudowa piętrowego segmentu, w którym na parterze zostało umiejscowione przedszkole, a piętro przeznaczone na potrzeby szkoły oraz remont istniejącego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rezultatem projektu jest polepszenie warunków dzieci przedszkolnych oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Korzyścią dla placówki jest stworzenie bazy sportowej poprzez budowę boiska i bieżni z nawierzchnią trawy sztucznej oraz remont sali gimnastycznej.

Zakres prac w istniejącej części:

 • zabudowa platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu,
 • modernizacja kuchni wraz z adaptacja pomieszczenia na jadalnię,
 • adaptacja pomieszczeń na szatnię dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej wraz z węzłami sanitarnymi,
 • remont sali gimnastycznej wraz z wymianą posadzki parkietowej,
 • zabudowa systemu oddymiania klatki schodowej,
 • ocieplenie elewacji wraz z malowaniem,
 • wykonanie dylatacji budynku poprzez wprowadzenie nowego układu konstrukcyjnego poprzez rozdział budynku szkoły,
 • zakres obejmował roboty branż elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., kotłowni z piecem retortowy, instalacja alarmowa.

W części dobudowanej na parterze mieszczą się:

 • dwie sale przedszkolne wraz z sanitariatami i magazynkami sprzętu,
 • pomieszczenia socjalne personelu,
 • szatnia przedszkolaków wraz z holem wejściowym.

W części dobudowanej na piętrze mieszczą się:

 • dwie sale lekcyjne,
 • sala komputerowa,
 • pomieszczenie dla logopedy,
 • sanitariaty.

Zagospodarowanie terenu obejmowało:

 • drogę dojazdowa wewnętrzną wraz z placem gospodarczym oraz ciągi piesze,
 • kanalizacje deszczową,
 • nowe ogrodzenie z paneli systemowych
 • wieloczynnościowe boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz z urządzeniami do gry oraz bieżnia z trawy
 • sztucznej,
 • oświetlenie terenu szkoły.

Zrealizowanie tego zadania inwestycyjnego niewymienne korzyści sołectwu Krzyżowice w postaci poprawy warunków rekreacji oraz uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży.

Dzięki dobudowie segmentu, dzieci w wieku przedszkolnym zyskały nową, dobrze wyposażoną przestrzeń, dostosowaną do ich potrzeb. Bardzo ważnym elementem jest fakt iż budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego spełnia wymagania osób niepełnosprawnych.

Wszystkie powyższe zmiany stworzyły całkiem nowy wizerunek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krzyżowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
obiekt16_00.jpg obiekt16_01.jpg obiekt16_02.jpg obiekt16_03.jpg obiekt16_04.jpg obiekt16_05.jpg obiekt16_06.jpg obiekt16_07.jpg obiekt16_08.jpg obiekt16_09.jpg obiekt16_10.jpg obiekt16_11.jpg obiekt16_12.jpg obiekt16_13.jpg obiekt16_14.jpg obiekt16_15.jpg