Budynek biurowy Hydrobudowa

obiekt15_11.jpg obiekt15_11.jpg

arch.Tomasz Chmiel, arch.Małgorzata Hendel
Remaxbud sp.z.o.o.

Celem projektu było stworzenie nowej siedziby firmy Hydrobudowa Polska S. A. Oddział Śląsk (Grupa PBG), na terenie zakładu produkcyjnego Hydrobudowy-PBG w Mikołowie. Budynek biurowy został zlokalizowany wzdłuż ul. Żwirki i Wigury w miejscu blaszanej hali magazynowej,parkingów i dawnej budowli fundamentów. Zrealizowany biurowiec pozwolił uporządkować teren przed halą produkcyjną i istniejącym budynku biurowym zakładu produkcyjnego.

Cały teren został oczyszczony i przeznaczony na wjazd główny,strefę wejść do biurowca oraz miejsca parkingowe zakładu. Zrealizowana inwestycja wpisała się w ogólną tendencję modernizacji wielu budynków i zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w tej dzielnicy przemysłowej miasta Mikołów.

Budynek biurowy posiada jasną, przejrzystą kompozycję. Składa się z trzech segmentów trzykondygnacyjnych oddzielonych od siebie przeszklonymi klatkami schodowymi i wejściami do budynku. Najbardziej reprezentacyjna jest cześć frontowa z wejściem głównym i tarasami na kondygnacjach, oraz zaokrągloną ścianą narożną budynku. W elewacjach budynku zastosowano cegłę klinkierową tak charakterystyczną dla regionów przemysłowych województwa śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt15_00.jpg obiekt15_01.jpg obiekt15_02.jpg obiekt15_03.jpg obiekt15_04.jpg obiekt15_05.jpg obiekt15_06.jpg obiekt15_07.jpg obiekt15_08.jpg obiekt15_09.jpg obiekt15_10.jpg obiekt15_11.jpg