Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych

obiekt14_06.jpg obiekt14_06.jpg

inż. Stefan Korus, mgr inż. Hanna Klejnowska, inż. Henryk Dziurok, Antoni Nawrat
Kryza-Plast Henryk Kamiński (lider konsorcjum), Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

W 2008 roku gmina zakończyła realizację inwestycji infrastrukturalnej (rewitalizacji) na terenie osiedla powojskowego w Mierzęcicach pod nazwą "Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych".

W ramach tego projektu zostało wybudowanych 1,52 km nowych dróg, zmodernizowano ich 1,5 km., została wybudowana kanalizacja sanitarna, nowa przepompownia ścieków wraz z linią zasilania energetycznego, rurociąg wody pitnej, kanalizacja odwodnienia dróg, wybudowano i wyremontowano chodniki na osiedlu, wykonano zatokę parkingową na ponad 60 samochodów, zostało zamontowane ogrodzenie wokół szkoły oraz wykonano oświetlenia dróg na słupach stalowych.

Projekt został dofinansowany w ramach ZPORR ze środków unijnych i skarbu państwa w kwocie ponad 4,6 mln zł. Całkowity koszt tej inwestycji zamknął się w kwocie 6.840.000 zł. Dzięki tej inwestycji osiedle ma możliwość normalnego funkcjonowania, zostały skomunikowane tereny powojskowe z siecią dróg krajowych i lokalnych, umożliwiono rozwój prywatnych firm usługowych i handlowych.

Inwestycja przyczyniła się do ogólnej integracji mieszkańców osiedla z pozostałą częścią gminy. Dzięki tej inwestycji jest możliwy swobodny rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności usług hotelarskich i gastronomicznych. Powstało w tym czasie kilka nowych firm zarejestrowanych na terenie osiedla.

Zdecydowanie zmienił się wizerunek osiedla. Obserwujemy ze strony mieszkańców ogromny zapał w dalsze upiększanie terenu osiedla. Ta inwestycja stała się iskrą do poczucia się mieszkańców jako gospodarzy całego terenu osiedla.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze ulicy Osiedle obejmującej swym zasięgiem teren całego osiedla powojskowego w Mierzęcicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt14_00.jpg obiekt14_01.jpg obiekt14_02.jpg obiekt14_03.jpg obiekt14_04.jpg obiekt14_05.jpg obiekt14_06.jpg