Budynek Ratusza w Łaziskach Górnych

obiekt13_08.jpg obiekt13_08.jpg

GRAFION Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, "MTX"
MARBUD Sp. z o.o.

W ramach rewaloryzacji i przebudowy zabytkowego budynku Ratusza w Łaziskach Górnych wykonano kapitalny remont budynku, poprzez co możliwe było uzyskanie przestrzeni publicznej przyjaznej dla osób załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta, jak również w ujęciu ogólno miejskim zatrzymanie procesu dewastacji jednego z najwartościowszych zabytków miasta.

Prace remontowe objęły wszystkie kondygnacje budynku. Remont piwnic obejmował między innymi prace demontażowe, skucie i wykonanie nowych tynków, wymianę stolarki okiennej, remont schodów, pomalowanie ścian.

Prace remontowe na parterze były głównie związane z wyburzeniem ścian dla potrzeb stworzenia punktu obsługi klienta, demontażem posadzki w przebudowywanej części parteru i wykonaniem nowej, przebudową pomieszczenia WC dla korzystania przez osoby niepełnosprawne, wymianą podłóg, wymianą stolarki okiennej, odnową sufitów, remontem dachu bocznego wejścia do piwnicy ratusza, pomalowaniem ścian.

Na piętrze budynku Ratusza wykonane prace remontowe to: odnowa Sali Posiedzeń, wymiana stolarki okiennej, odnowa sufitów, wymiana i uzupełnienie oświetlenia, pomalowanie ścian.

Remont strychu objął: wymianę schodów, wykonanie podłogi, konserwację konstrukcji dachu i stropu drewnianego, pomalowanie ścian i sufitów.

W budynku Ratusza wykonano następujące instalacje:

 • wentylacji mechanicznej,
 • klimatyzacji,
 • okablowania strukturalnego,
 • sygnalizacji włamania i napadu,
 • wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • telewizji dozorowej,
 • częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy, instalacje elektryczne dla przebudowywanych pomieszczeń,
 • instalację oświetlenia korytarza na piętrze,
 • zasilania urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

Ponadto w celu podniesienia atrakcyjności zewnętrznej zabytkowego budynku Ratusza wykonano nową elewację z dociepleniem ścian. Rewaloryzacja oraz przebudowa zabytkowego Ratusza w Łaziskach Górnych bez wątpienia przyczyniła się do ochrony i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, co wskazuje na ponadlokalny zasięg projektu.

Dla społeczności ponadlokalnej najważniejszym czynnikiem będzie to, iż odnowa budynku Ratusza w dużym stopniu wpłynie na zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości.

Uwidocznienie funkcji turystycznej miasta jednocześnie powoduje zwiększenie udziału tej funkcji w kształtowaniu regionalnej bazy ekonomicznej.

Atrakcyjny wygląd ścisłego centrum miasta, więc i jego głównego punktu – Ratusza przyczynia się do wzrostu atrakcyjności miasta pod względem turystycznym tworząc najlepszą przestrzeń publiczną.

Termomodernizacja budynku została dofinansowana dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
obiekt13_00.jpg obiekt13_01.jpg obiekt13_02.jpg obiekt13_03.jpg obiekt13_04.jpg obiekt13_05.jpg obiekt13_06.jpg obiekt13_07.jpg obiekt13_08.jpg