Rewitalizacja Centrum

obiekt12_09.jpg obiekt12_09.jpg

Piotr Kędzierski, Pracownia Projektowa "ATTYKA"
SITA Częstochowa, Sp z o.o., "Dromax" S.C.

Celem tej inwestycji jest stworzenie estetycznej, a jednocześnie funkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców, ale także turystów, których coraz więcej odwiedza gminę.

Bazą dla tego przedsięwzięcia stała się aleja zabytkowych, ponaddwustuletnich lip (drzewa są pomnikami przyrody). Stworzono tam miejsce dla wypoczynku, z ciekawą małą architekturą. Na ul. Lipowej wykonano nawierzchnie z kostki granitowej oraz zatoczki z kostki drewnianej.

Całość uzupełnia stylizowana mała architektura – ławki, kosze, oświetlenie i klomby. Przy ulicy wygospodarowano także miejsce na krzyż wraz z monumentem poświęconym pamięci wszystkich mieszkańców gminy, którzy zginęli w ostatnich wojnach. Teren wokół pomnika pełni jednak także funkcję rekreacyjną (ławki i klomby).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt12_00.jpg obiekt12_01.jpg obiekt12_02.jpg obiekt12_03.jpg obiekt12_04.jpg obiekt12_05.jpg obiekt12_06.jpg obiekt12_07.jpg obiekt12_08.jpg obiekt12_09.jpg