Strażnica w Katowicach-Szopienicach

obiekt11_19.jpg obiekt11_19.jpg

arch. Jerzy Domański, techn. arch. Ireneusz Wieszczek, arch. Janusz Rączka
DOMBUD

Dane ogólne:

Wymiary
68,80 × 92,30 m
Wysokość
4,50 ÷ 8,0 m część socjalna i sportowa
4,50 ÷ 6,0 m część techniczna
25,0 m wieża ze wspinalnią
Powierzchnia użytkowa
4 489 m2
Powierzchnia zabudowy
4 203 m2
Kubatura brutto
23 455 m3
Ilość kondygnacji
I ÷ II
Powierzchnia terenu w lini ogrodzenia
19 300 m2
Powierzchnia działki
20 422 m2

Projekt zagospodarowania terenu

Teren Strażnicy podzielono na cztery sektory funkcjonalne:

Sektor I: Droga wyjazdowa z placem wyjazdów alarmowych

Ze względu na zapewnienie wyjazdu pojazdów JRG we wszystkich kierunkach, pomiędzy ul. Krakowską i Bagienną zaprojektowano wewnętrzną ulicę szerokości 7,0 m. Ulica połączona jest z wewnętrznym placem wyjazdów alarmowanych szerokości 30 m. Wyjazd południowy – ul. Bagienna posiada długi pas włączania umożliwiający płynny i bezkolizyjny wyjazd pojazdów pożarniczych. Wyjazd południowy jednokierunkowy wyłącznie do akcji. Wyjazd północny dwukierunkowy – wyjazd do akcji, wjazd samochodów po akcji oraz samochodów pracowników.

Sektor II: Budynek Strażnicy JRG, garaż + część socjalna

Bezpośrednio przy drodze wyjazdowej usytuowano budynek Strażnicy. W strefie tej zgrupowano garaż wraz z funkcją socjalną tworząc front budynku I część wschodnia /. Dojście oraz dojazd interesantów do projektowanej Strażnicy przewidziano od strony ul. Krakowskiej. Wejście główne obok PA / punkt alarmowy /.

Sektor III: Budynek JRG, część zachodnia + plac wielofunkcyjny

Pomieszczenia techniczne wraz ze wspinalnią oraz pomieszczeniami sportowymi tworzą zachodnią część budynku. W środku zaprojektowano plac wielofunkcyjny umożliwiający komunikację i techniczną obsługę obiektu. Parking pracowników (50 m.p) zaprojektowano wzdłuż południowej granicy placu Strażnicy, w miejscu nie kolidującym z ruchem podstawowym. Dostęp do części technicznej: od strony wewnętrznego placu – dojazd do warsztatów i myjni, od strony zachodniej – dojazd do magazynów. Niezależne wejście do części sportowej od strony północnej. W/w układ zapewnia całkowicie bezkolizyjną obsługę poszczególnych segmentów JRG.

Sektor IV: Tereny sportowe

W części zachodniej pod liniami wysokiego napięcia usytuowano plac ćwiczeń o nawierzchni trawiastej. Na końcu działki, wśród istniejącej zieleni zlokalizowano boisko do gier 20 × 40 m / piłka ręczna, piłka nożna – nawierzchnia tartan/. Wokół w/w elementów ścieżka do biegania.

Opis rozwiązań techniczno–funkcjonalnych budynku strażnicy JRG

Architektura

Motywem przewodnim architektury obiektu jest połączenie tradycyjnej linii obiektów straży pożarnej na Śląsku – klinkierowa Strażnica z klasycznym frontem i wewnętrznym placem, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i funkcjonalnymi XXI wieku.

Obiekt podzielono na segmenty funkcjonalne. Każdy segment indywidualnie dostosowany do funkcji posiada odrębne rozwiązania konstrukcyjno – techniczne. Wszystkie segmenty zespolono w harmonijny układ architektoniczny. Całość kompozycji przestrzennej wynika z wzajemnego przenikania się różnorodnych przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, skontrastowanych akcentem pionowym – wieżą.

Układ funkcjonalny

Zaprojektowano budynek Strażnicy JRG w formie jednolitego, zintegrowanego obiektu podzielonego na:

Częsci strażnicy
częśćfunkcjesegmenty
I cześćgaraż + część administracyjno – socjalnasegment A, B, C
II częśćtechniczna + część sportowasegment D, E

Garaż

18 stanowisk. Zaprojektowano w formie jednoprzestrzennej hali o wymiarach 26,0 × 40,50 m, moduł pola (4,50 × 13,0 m). Wysokość 4,50 m. Środkiem garażu poprowadzono trakt komunikacyjny. Wejścia i ześlizgi przewidziano na końcach traktu.

Część socjalna

Zaprojektowano w formie zintegrowanych bloków funkcjonalnych.

Parter / Poziom ± 0,0

 • Pomieszczenie administracyjno – dowódcze w strefie wejścia głównego
 • Pomieszczenie obsługowe: szatnie, łaźnia. Pralnia w sąsiedztwie garażu.

Równolegle do w/w ciągu pomieszczeń usytuowano zespół jadalni z kuchnią, świetlicę, pomieszczenie rekreacyjne i palarnię.

I Piętro

Nad pomieszczeniami administracyjnymi usytuowano salę szkoleniową oraz salę sztabową. Nad garażem zlokalizowano sypialnie /okna na wschód/ połączone dwoma ześlizgami z garażem.

Część sportowa

Stanowi przedłużenie części socjalnej i zawiera:

 • Halę sportową 18 × 30 m /540 m2/ h=7,0 m
 • Siłownię /60 m2/+ dwa zespoły szatniowe dla 20 osób każdy z węzłami sanitarnymi oraz sauną. Część sportowa posiada niezależne wejście i wydzielenie drzwiami od pozostałej części obiektu.

Część techniczna

Zaprojektowana w formie jednolitego zespołu /blok/ zawierającego trzy podstawowe elementy:

 1. Warsztaty i pomieszczenia obsługowe
  • Warsztat z narzędziownią (samochody)
  • Warsztat z narzędziownią (sprzęt oddechowy)
  • Myjnia i wieża do suszenia węży, h=24 m
  • Stanowisko obsługi węży + automatyczna wyciągarka /suszenie węży/
  • Pomieszczenie obsługi aparatów oddechowych. Stanowiska kontrolne oraz zespół
  • kompresorowy.
  • Pomieszczenie odkażania sprzętu
 2. Magazyn wielofunkcyjny

  Przewidziano podział na szereg magazynów wewnętrznych (każdy z niezależnym wejściem)

 3. Pomieszczenia techniczne służące do utrzymania obiektu
  • Stacja transformatorowa
  • Kotłownia
  • Agregat prądotwórczy /generator/

Efekty osiągnięte przez projekt

Architektura

 • Pełna spójność obiektu z klimatem i charakterem przemysłowej dzielnicy (śląski charakter obiektu).
 • Integracja formy architektonicznej, funkcji, rozwiązań techniczno-budowlanych w spójną całość.
 • Dokonano rewitalizacji zdewastowanej poprzemysłowej przestrzeni wewnątrz węzła komunikacyjnego na przestrzeń miejską o jakości stanowiącej nowy symbol dzielnicy Szopienice.
 • Kompozycja przestrzenna obiektu została bardzo starannie wpisana w przestrzeń węzła komunikacyjnego oraz terenów otaczających.

Ekonomia

 • Uzyskano wysoką jakość przy niskich nakładach finansowych.
 • Całkowity koszt inwestycji: 15 678 000 zł (wskaźnik cena/m²: 3500 zł/m²)

Satysfakcja

 • Uzyskano pełną akceptacje użytkownika oraz mieszkańców dzielnicy.
 • Osiągnięto wysoki poziom rozwiązań techniczno – funkcjonalnych dający krótki czas reakcji jednostki ratowniczo – gaśniczej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
obiekt11_00.jpg obiekt11_01.jpg obiekt11_02.jpg obiekt11_04.jpg obiekt11_05.jpg obiekt11_06.jpg obiekt11_07.jpg obiekt11_08.jpg obiekt11_09.jpg obiekt11_10.jpg obiekt11_11.jpg obiekt11_12.jpg obiekt11_13.jpg obiekt11_14.jpg obiekt11_15.jpg obiekt11_16.jpg obiekt11_17.jpg obiekt11_18.jpg obiekt11_19.jpg