Pasaż Miejski

obiekt10_25.jpg obiekt10_25.jpg

Ryszard Jurkowski, Tadeusz Najdzień
Telbud sp. z. o.o, Imperial s.c.

Celem opracowania projektowego było wytworzenie pasażu pieszego jako miejsca aktywności mogącej przejawiać się w atrakcyjnym zagospodarowaniu budynków pierzei a zwłaszcza ich parterów oraz wyznaczenie przestrzeni publicznej dla różnego rodzaju wydarzeń akcji.

Pasaż miejski jest realizacją projektu nagrodzonego w konkursie SARP. Jego kontynuacja ma być zagospodarowanie Placu Dworcowego (przed budynkiem starszego dworca) Pasaż wpisano w przestrzeń uformowaną przez budynki o eklektycznej architekturze (starówka Katowic)

Zaprojektowano przestrzeń publiczną o współczesnej estetyce przejawiającej się w rysunkach posadzki, designie mebli, ulicznej stylistyce oświetlenia.

W efekcie powstał funkcjonalny „wydłużony plac” pieszy z wyznaczeniem posadzką miejsc aktywności społecznej i sporadycznym ruchem samochodowym.

Atrakcją tej przestrzeni publicznej jest wydobycie perspektywicznego zamknięcia wieżą Kościoła Mariackiego

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt10_00.jpg obiekt10_01.jpg obiekt10_02.jpg obiekt10_03.jpg obiekt10_04.jpg obiekt10_05.jpg obiekt10_06.jpg obiekt10_07.jpg obiekt10_08.jpg obiekt10_09.jpg obiekt10_10.jpg obiekt10_11.jpg obiekt10_12.jpg obiekt10_13.jpg obiekt10_14.jpg obiekt10_15.jpg obiekt10_16.jpg obiekt10_17.jpg obiekt10_18.jpg obiekt10_19.jpg obiekt10_20.jpg obiekt10_21.jpg obiekt10_22.jpg obiekt10_23.jpg obiekt10_24.jpg obiekt10_25.jpg