Plac Grunwaldzki

obiekt08_08.jpg obiekt08_08.jpg

Bożena Szwentner, Ewa Przybył
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Celem projektu był remont istniejącego placu zabaw (w części zachodniej parku), budowa boiska wielofunkcyjnego (w części wschodniej parku) oraz gospodarka zielenią na Placu Grunwaldzkim o pow. 3,85 ha. Modernizację parku, zgodnie z projektem, wykonano w latach 2007–2008.

Remont placu zabaw polegał na wymianie istniejących urządzeń do zabaw na nowe oraz zamontowanie dodatkowych zabawek, rozszerzając program placu zabaw. Cały plac zabaw został podzielony na strefy:

 • dla maluchów, na której umieszczono piaskownicę okrągłą, na gruncie trawiastym posadowiono kiwaczek na sprężynie i karuzelę tarczową,
 • dla dzieci do lat 12, z nawierzchnią żwirową lub piaskową pod urządzeniami (huśtawki z siedziskami kubełkowymi i gumowymi, linarium, karuzela, przeplotnia),
 • wypoczynkowa dla matek z wózkami wyłożona kostką,
 • sportowa dla młodzieży ze stanowiskami do gry w tenisa stołowego oraz stanowiskiem do gry w mini-koszykówkę wyłożona kostką.
 • Boisko wielofunkcyjne, do piłki siatkowej i koszykówki, ma nawierzchnię syntetyczną.

Gospodarka zielenią polegała na zinwentaryzowaniu drzew i krzewów, usunięciu z parku drzew z objawami zarazy ogniowej oraz rozgęszczeniu istniejących układów roślinnych. Wprowadzono nowe nasadzenia i założono nowe trawniki.

Obecnie Plac Grunwaldzki jest na pewno bardziej estetyczny i przestronny, niż wcześniej. Miejsce to służy mieszkańcom w różnym wieku. Osoby starsze wypoczywają na ławkach, dzieci bawią się na placu zabaw, a młodzież gra w koszykówkę.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
obiekt08_00.jpg obiekt08_01.jpg obiekt08_02.jpg obiekt08_03.jpg obiekt08_04.jpg obiekt08_05.jpg obiekt08_06.jpg obiekt08_07.jpg obiekt08_08.jpg