Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury

obiekt04_24.jpg obiekt04_24.jpg

Irena Czerwińska, Pracownia Architektoniczna Projektowo Wykonawcza "AKROPOL"
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "FUGIT"

Etap I modernizacji obejmował swoim zakresem Pałacyk Hantkego, pływalnię oraz zagospodarowanie terenu. Prace przeprowadzone zostały w latach 2006–2008.

Celem projektu było przywrócenie dawnej świetności neobarokowemu Pałacykowi Hantkego. Powstał on w latach 1900–03, jako jeden z elementów projektu całej osady fabrycznej na Rakowie. W jej skład, oprócz rezydencji właściciela – Bernarda Ludwika Hantke, wchodziła huta żelaza i domy pracowników fabryki.

Po II wojnie światowej ulokowano tam Zakładowy Dom Kultury Huty im. Bieruta, późniejszej Huty "Częstochowa". Pałacyk rozbudowano w latach 70-tych, zniekształcając pierwotny kształt budowli. Obecnie w budynku mieści się Młodzieżowy Dom Kultury.

Remont kosztował 10 mln 560 tys. złotych. Projekt był współfinansowany kwotę 2 mln 770 tys. zł z budżetu państwa w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" – II etap z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości – komponent Dotacje Inwestycyjne.

W Pałacu Hantkego wykonano gruntowną renowację elewacji budynku, stolarki okienneji drzwiowej zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi, przebudowano wejście główne do budynku, ustawiono dwie figury lwów, odnowiono drzwi wejściowe, wykonano nową rozetę. Wyremontowano także wnętrza pomieszczeń i klatki schodowej z zachowaniem wymagań konserwatorskich, położono nowe instalacje: elektryczną, wod-kan., c.o., wentylacji, teletechniczne, sygnalizacji włamania i napadu, oraz przeciw pożarową.

Na pływalni zmieniono profil niecki basenowej, dostosowując go do wymogów organizacji zawodów sportowych, postawiono nową trybunę wraz z siedziskami, wyremontowano pomieszczenia technologiczne, wnętrza hali basenowej i pomieszczenia techniczne, zmieniono elewację budynku wraz z dociepleniem, ślusarkę aluminiową okienną i drzwiową, zmodernizowano technologię oczyszczania wody basenowej, przebudowano szatnię i sanitariaty.

Powstał również system obsługi klienta: szafki w szatniach oraz kasa z bramkami wejściowymi. Nowe są również instalacje. Obsługa urządzeń jest sterowana komputerem. Na ścianie znajduje się tablica, na której wyświetlana jest temperatura wody w basenie i na zewnątrz.

Sufit pokrywa niebieska fala z tworzywa (barizol). Basen jest klimatyzowany, woda filtrowana i uzdatniana przy pomocy nowoczesnych automatycznych technologii.

Uporządkowano bardzo zaniedbane otoczenie obiektów. Wokół budynków powstały nowe miejsca parkingowe z oświetleniem, plac zabaw, śmietnik, uporządkowano zieleń. Postawiono też ogrodzenie z bramą przesuwną, zbudowano drogę przeciwpożarową, a także przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kanał CO.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt04_00.jpg obiekt04_01.jpg obiekt04_02.jpg obiekt04_03.jpg obiekt04_04.jpg obiekt04_05.jpg obiekt04_06.jpg obiekt04_07.jpg obiekt04_08.jpg obiekt04_09.jpg obiekt04_10.jpg obiekt04_11.jpg obiekt04_12.jpg obiekt04_13.jpg obiekt04_14.jpg obiekt04_15.jpg obiekt04_16.jpg obiekt04_17.jpg obiekt04_18.jpg obiekt04_19.jpg obiekt04_20.jpg obiekt04_21.jpg obiekt04_22.jpg obiekt04_23.jpg obiekt04_24.jpg