Basen Kryty Wolnostojący

obiekt03_13.jpg obiekt03_13.jpg

Piotr Dominiczak, Mariusz Szczuraszek
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Głównym celem inwestycji było zaoferowanie programu funkcjonalno  –  użytkowego dla zaspokojenia potrzeb wypoczynku i rekreacji lokalnej społeczności przez cały rok.

Obiekt stanowi ofertę na spędzanie wolnego czasu w sposób zorganizowany, adresowany do całych rodzin zapewniając różnorodność i atrakcyjność usług. Rozwiązania funkcjonalno użytkowe zapewniają ofertę zarówno dla amatorów tzw. strefy wodnej, jak i dla osób chcących skorzystać z usług takich jak: solarium,siłownia, sauna, kawiarenka internetowa, bufet, sala konferencyjna, bowling.

Obiekt zapewnia również realizację programu dla szkół i przedszkoli w zakresie nauki pływania oraz dla osób niepełnosprawnych lub przechodzących rehabilitacje zdrowotną. Kryta pływalnia spełnia wymogi homologacyjne Polskiego Związku Pływackiego, co pozwala administratorowi na organizowanie zawodów pływackich.

Kryty basen w Czechowicach-Dziedzicach jest obiektem o nowoczesnej bryle, wyróżniającej się wśród obiektów charakterystycznych dla przestrzeni miejskiej Czechowic-Dziedzic, do jego budowy użyto materiałów m.in. takich jak drewno klejone, cegła klinkierowa i szkło. Estetyka wykonania podniosła walory miejscowego krajobrazu, miejsce stało się przyjazne dla mieszkańców miasta i okolic.

Budynek pływalni zaprojektowano jako dwubryłowy. Bryłę hali basenu skręcono w stosunku do układu ortogonalnego budynku zapleczy i holu o 10 stopni co umożliwiło lepsze otwarcie placu w kierunku wejścia na istniejące baseny odkryte, oraz ustawienie hali basenu w kierunku bardziej zorientowanym na południe.

Wejście do basenu usytuowano na osi dojścia do obiektu, dodatkowo zaakcentowano je poprzez zadaszenie i słupy. Poziom 0,00 krytej pływalni zaprojektowano na poziomie 258,05 m n.p.m. a teren wokół basenu ukształtowano tak aby zminimalizować liczbę stopni oraz długość pochylni dla niepełnosprawnych.

Dojazd dla klientów i widzów przewidziano od ul. Legionów poprzez istniejące wjazdy i dojścia. Obiekt zlokalizowano częściowo na istniejących drogach wewnętrznych, które należy zdemontować i zagospodarować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem drogowym. Teren uzupełniająco zagospodarowano zielenią niską i średniowysoką.

Obiekt został oddany do użytku 25 stycznia 2008 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt03_00.jpg obiekt03_01.jpg obiekt03_02.jpg obiekt03_03.jpg obiekt03_04.jpg obiekt03_05.jpg obiekt03_06.jpg obiekt03_07.jpg obiekt03_08.jpg obiekt03_09.jpg obiekt03_10.jpg obiekt03_11.jpg obiekt03_12.jpg obiekt03_13.jpg