Zespól budynków magazynowo biurowych "CANEA"

obiekt02_20.jpg obiekt02_20.jpg

Studio Stożek & Partnerzy, Jerzy Stożek, Ryszard Zapolski
SBE 415 s.c. (inwestorstwo zastępcze)

Ideą było stworzenie zespołu budynków umożliwiających adaptację do zmiennych wymagań funkcjonalnych inwestora, a także stworzenie charakterystycznego profilu zabudowy, będącego znakiem firmy.

Cały zespół podzielono na dwie części. Wszystkie funkcje związane z kontaktem z zewnętrznymi klientami wyodrębiono w formie budynku frontowego, za którym zlokalizowano podstawową halę magazynową, w której wydzielono część socjalną dla pracowników oraz dodatkową przestrzeń pełniącą różne funkcje w zależności od potrzeb.

Budynek frontowy zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny, praktycznie jednoprzestrzenny układ.

Centralną częścią budynku, podkreślającą jego jednoprzestrzenność jest dwukondygnacyjny hol, zamknięty przeszkleniem strukturalnym.

Ma on formę walca, po którego ścianie pnie się spiralna klatka schodowa. Hol doświetlony jest charakterystycznym świetlikiem, którego szczeliwona forma przestrzenna wynika z przecięcia się walca z dachem.

Parter budynku przeznaczono na obsługę klientów hurtowych i detalicznych, zlokalizowano tu sklep, stanowiska sprzedaży, jest miejsce na wystawy, istnieje również możliwość wytwarzania kompozycji kwiatowych oraz kompleksowego przygotowania dokoracji.

Zlokalizowano tu również kotłownię, której komin jest charakterystycznym, wertykalnym elementem całego układu. Piętro przeznaczone jest na sekretariat, gabinet właściciela i administrację.

Budynek posiada dwa wejścia dla klientów. Wejście główne zlokalizowano na osi przeszklenia strukturalnego budynku; oprócz klientów, służy ono również pracownikom biurowym firmy. Drugie wejście, do którego dochodzi się kładką nad sadzawką, obsługuje zasadniczo sklep dla klientów detalicznych, ale jednocześnie umożliwia zmiany funkcjonalne w działaniu całego parteru budynku.

Cały zespół oddzielony jest od drogi strefą parkingów, których charakterystycznym elementem jest zbiornik przeciwpożarowy, uformowany w formie sadzawki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt02_00.jpg obiekt02_01.jpg obiekt02_02.jpg obiekt02_03.jpg obiekt02_04.jpg obiekt02_05.jpg obiekt02_06.jpg obiekt02_07.jpg obiekt02_08.jpg obiekt02_09.jpg obiekt02_10.jpg obiekt02_11.jpg obiekt02_12.jpg obiekt02_13.jpg obiekt02_14.jpg obiekt02_15.jpg obiekt02_16.jpg obiekt02_17.jpg obiekt02_18.jpg obiekt02_19.jpg obiekt02_20.jpg