Teatr Rozrywki wraz zagospodarowaniem terenu

obiekt01_17.jpg obiekt01_17.jpg

Studio Stożek & Partnerzy, Jerzy Stożek
PBO Śląsk Katowice, SYNCRET, ZREP

Istotą projektu było stworzenie nowych możliwości działania i istnienia Teatru wewnątrz istniejących historycznych struktur budowlanych, których ukształtowanie wewnętrze nie odpowiadało współczesnym potrzebom tego typu budynków.

Idea ta zrealizowana zosatła poprzez sanację zasadniczej części zespołu budynków. Fizycznie zmieniono i wzmocniono konstrukcyjne elementy trzech najniższych poziomów.

Zmianom konstrukcyjnym towarzyszyły prace renowacyjne historycznej elewacji obiektu. Zmiana układu nośnego pozwoliła na nowe ukształtowanie wewnętrznej przestrzeni, której zasadniczym elementem organizującym jest dwukondygnacyjne foyer wypełniające mackami przestrzeń Teatru.

Od strony funkcjonującej foyer zapewnia dostępność istniejącej Dużej Sceny i projektowanej na I piętrze Małej Sceny łącząc je poprzez galerie i sztolnie z wejściami do budynku, szatniami, sanitariatami, palarniami, bufetami i kawiarnią w jedną całość; od strony wizualnej otwiera widoki wgłąb struktury budynku poprzez strukturalne przeszklenia na szklanych żebrach i pozwala przenikać się przestrzeniom Teatru z przestrzenią Miasta.

Gra światłem i kolorem, przeszklonymi perspektywami odsłaniającymi śląskie podwórka z czerwonej cegły, tworzenie nowych ikon miejskich i szacunek dla tego co było, zieleń i przestrzeń dla pieszych, tworzy strefę rewitalizacji zmęczonej przemysłowością XIX wiecznej struktury miasta Chorzów.

Projekt zazielenia całą niehistoryczną elewację Teatru pnączami. Grupa drzew posadzonych na wysokości II piętra jest wyznaczeniem optyki nowego widzenia tradycyjnej miejskiej ulicy.

Integralną częścią zmian budynku była zmiana ukształtowania otaczających go dróg. Rozwiązano problem dostępności dla osób niepełnosprawnych, wprowadzono nieistniejącą wcześniej zieleń. Dobór nowego oświetlenia ulicznego zmienił nocny krajobraz tej części miasta.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
obiekt01_00.jpg obiekt01_01.jpg obiekt01_02.jpg obiekt01_03.jpg obiekt01_04.jpg obiekt01_05.jpg obiekt01_06.jpg obiekt01_07.jpg obiekt01_08.jpg obiekt01_09.jpg obiekt01_10.jpg obiekt01_12.jpg obiekt01_13.jpg obiekt01_14.jpg obiekt01_15.jpg obiekt01_16.jpg obiekt01_17.jpg