Renowacja zieleńca oraz terenów wokół Kościoła Parafialnego

obiekt23_06.jpg obiekt23_06.jpg

KRZYSZTOF ROSTAŃSKI, LECHOSŁAW ROSTAŃSKI
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Celem projeku było: nadanie przestrzeni zdefragmentowanej, nie posiadajacej wyraźnej organizacji i przeznaczenia cech przestrzeni publicznej. Zdefiniowano od nowa układ przeznaczenia terenu, wprowadzono ład przestrzenny w strefach zdegradowanych, zorganizowano przestrzeń miasta.

Podstawowe działania projektowe polegały na:

 • wprowadzeniu zieleni parkowej wraz z małą architekturą;
 • stworzeniu miejsca rekreacji, wypoczynku i relaksu
 • oraz miejsca zabaw dla dzieci.

W projekcie pomyślano o:

 • oddzieleniu miejsca rekreacji (stół tenisowy) od miejsca zabaw dla dzieci rzędami żywopłotu z pęcherznicy;
 • wprowadzono uporządkowaną siatkę układu komunikacji pieszej, łączącą kwartał zabudowy przy ulicy olsztyńskiej z kwartałem zabudowy przy ulicy miłej;
 • wielkiej dbałości w doborze projektowanej zieleni, stworzoniu wokół koscioła przestrzeńi publicznej wpisującej się w otoczenie o charakterze ogólnodostepnym, z ciekawie ukształtowanym terenem, który w harmonijny sposób eksponuje współczesną bryłę kościoła.

Wszelkie podjete działania i wysiłki w ukształtowaniu przestrzeni w Zabrzu-Kończycach miały na celu zrewitalizowanie zdegradowanej przestrzeni miasta, poprzez proces przemian przestrzennych, zaktywizowanie lokalnej społecznosci, która może wykorzystać dobrze zorganizowany ogólnostepny teren przestrzeni publicznej do zaspakajania własnych potrzeb, wchodzenia w interakcję z innymi użytkownikami przestrzeni w celu inicjowania innych działań społecznych, kulturalnych, turystycznych i innych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
obiekt23_00.jpg obiekt23_01.jpg obiekt23_02.jpg obiekt23_03.jpg obiekt23_04.jpg obiekt23_05.jpg obiekt23_06.jpg