Wybieg dla psów przy ul. Feliksa Nowowiejskiego

 Zdjęcie Zdjęcie

Celem realizacji było stworzenie wybiegu dla psów w typie „agility” - przystosowanego do ćwiczeń sprawnościowych z psami. Celem zespołu projektowego było stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej wychodzącej poza ramy monofunkcyjnej przestrzeni dedykowanej wyłącznie czworonogom. Miejsca spajającego lokalną społeczność i stanowiącego powód do dumy i element wyzwalający aktywność mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu interdyscyplinarnego zespołu projektowego składającego się z architektów, projektanta zieleni, projektantek grafiki, współpracy z psim behawiorystą i partycypacyjnemu podejściu do procesu udało się zrealizować postawione cele. Wybieg dla psów o wygrodzonej powierzchni ok 820m2 został zaprojektowany w oparciu o najlepsze praktyki z całego świata. Otoczony jest siatką o wysokości 1.60m z dwiema śluzami wejściowymi po obu stronach obiektu. Jako nawierzchnię w przeważającej części terenu zastosowano piasek. Uzupełniony on został ziemią pod nasadzenia na obrzeżach placu, oraz utwardzoną ścieżką o nawierzchni mineralnej zapewniającą dostępność dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu. Na wybiegu zaprojektowano starannie dobrane nasadzenia przyjazne psom i wytrzymałe na specyficzne warunki. Urządzenia zabawowe dobrano i zaprojektowano indywidualnie wg wskazań psiego behawiorysty, w nawiązaniu do standardów FCI. Ławki celowo umieszczono poza wygrodzonym terenem wybiegu, aby zachęcać opiekunów psów do wspólnej zabawy z pupilami.
Integralną częścią projektu są tablice z regulaminem, instrukcje korzystania z urządzeń oraz tablica informacyjna zaprojektowane specjalnie dla tego miejsca.
Biorąc pod uwagę budżet inwestycji, przebieg procesu projektowego i realizacyjnego oraz to jak wybieg funkcjonuje – jako wielofunkcyjna przestrzeń publiczna – przestrzeń integracji i aktywności, zrealizowano postawione cele z nawiązką.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie