Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowicach

 Zdjęcie Zdjęcie

Zadaniem było zrealizowanie na zlecenia Miasta Tychy, zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z infrastrukturą. Inwestycja wg założeń SIWZ spełniać miała kryteria dofinansowania programu rządowego Lemur co stanowiło wysokie wyzwanie biorąc pod uwagę fakt, że Inwestor zlecał temat  w systemie zaprojektuj - wybuduj. Wg założeń programu Lemur budynek musiał spełniać bardzo wyśrubowane wskaźniki energooszczędności (klasa B) poparte rachunkiem ekonomicznym w kontekście użytkowania.
Kompleks składa się ze strefy wejściowej, części przedszkolnej (dziewięciooddziałowej), części szkolnej (szkoła podstawowa - 18 klas), części sportowej (sala gimnastyczna + boiska zewnętrzne) oraz układu komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej wraz z infrastrukturą. Łącznie liczba uczniów: 729. Całość pozbawiona barier architektonicznych.
Projektowo przyjęliśmy założenia, aby budynek był nad wyraz funkcjonalny i czytelny w swoim układzie. Poprzez to forma obiektu miała być prosta, podkreślająca funkcję. Zastosowane materiały choć z natury surowe, trwałe i odporne na działanie czasu. Łatwe w użytkowaniu i bezpieczne.
Bryła budynku to zestawiona kompozycja prostopadłościanów podkreślona zadaszeniami i kolumnadami od strony południowej ograniczającymi przegrzewanie się pomieszczeń.  Racjonalność i sterylność założeń projektowych była konsekwentnie realizowana przez wszystkie etapy inwestycji.Obiekt oprócz oczywistych funkcji edukacyjnych, daje również wiele możliwości okołoszkolnych. Świetlice, sale teatralne, sale wielofunkcyjne, jadalnie, ogródki zewnętrzne, place zabaw, boiska uniwersalne, zieleń rekreacyjna sprawiają, że obiekt spełnia zadania edukacyjne, ale również kulturalne, integracyjne dla społeczności jednej z dzielnic Tychów.
Generalnym Wykonawcą inwestycji była firma P. P. i U. „Concret” Sp. J. z Tychów

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie