Przebudowa istniejącego dworca autobusowego przy ul. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich

 Zdjęcie Zdjęcie

Dworzec po przebudowie  to przestrzeń dostosowana do użytkowników- pasażerów.  Przyjęty układ organizacji ruchu pozwolił na wykreowanie nowej jakości,  placu dworcowego powstałego z poszerzenia ciągu pieszego,  bezkolizyjnie połączonego z peronami. Dzięki rozdzieleniu ruchu kołowego od ruchu pieszego przestrzeń, zaprojektowana faktycznie dla obsługi ruchu autobusowego, może, przy odpowiedniej ofercie,  stać się również atrakcyjna dla osób postronnych.Najistotniejszym i definiującym architektonicznie formalnym elementem jest górujące nad całością zadaszenie. długi  na 80 m i szer na 30 m dach stanowi  charakterystyczną  \"wiszącą\" formę dającą cień , schronienie dla pasażerów oczekujących na peronach.
Pod dachem znalazło się również miejsce dla  nowego budynku - budynku dworca. W tym niewielkim obiekcie znajdują się biuro obsługi, poczekalnia, mała  kawiarnia i salon prasowy oraz automatyczna toaleta.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie