Obiekt gastronomiczny „Promenada” nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach

 Zdjęcie Zdjęcie

Całoroczny obiekt gastronomiczny „Promenada” jest kolejną przemyślaną inwestycją na terenie paprocańskiego nabrzeża. Zastąpił przypadkowe tymczasowe obiekty gastronomiczne nawiązując swoją formą  i materiałami do istniejącego zagospodarowania i naturalnego krajobrazu.

Budynek zaprojektowano tak, aby jego bryła nie przesłaniała widoku przy wejściu na promenadę oraz wpisywała się harmonijnie w sąsiedztwo istniejącego zagospodarowania terenu. Efekt ten uzyskano dzięki kreowaniu rzutu budynku w nawiązaniu do krzywizn sąsiadujących ścieżek. Tak powstały budynek posiada jedynie dwie łukowate ściany, które łączą się pod ostrym kątem nadając bryle od strony najść smukły wygląd i nie zdradzają jego prawdziwej wielkości. Budynek został pokryty blachą polerowaną (lustrzaną), na której nałożone zostały skośne bale drewniane. Zastosowanie blachy pozwala w ciekawy sposób - poprzez odbicia - na wtopienie się budynku w otaczający krajobraz, a pochyłe elementy drewniane dzieląc elewacje, tworzą mniejsze kadry łamiąc monotonię odbicia.

Obiekt doskonale spełnia swoją funkcję, a dzięki smakowitej ofercie z własną autorską pracownią lodów GRAMY stał się kolejną (nie architektoniczną) atrakcją Paprocan.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie