Rozbudowa i przebudowa Terminali Pasażerskich na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

 Zdjęcie Zdjęcie
Cel realizacji
Rozbudowa Terminali pasażerskich na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach mająca na celu:
 • poprawę warunków obsługi pasażerów
 • zwiększenie przepustowości
 • poprawę warunków bezpieczeństwa
 • dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów i standardów technicznych oraz architektonicznych
 • stworzenie przestrzeni publicznej o jakości architektonicznej odpowiadającej aspiracjom Międzynarodowego Portu Lotniczego i regionu.

Opis realizacji
Idea generalna rozbudowy i przebudowy Terminali pasażerskich na terenie MPL

 • Uporządkowanie i segregacja ruchu
Terminal A - wyloty no schengen
Terminal B - wyloty schengen
Terminal C - przyloty
 • Zaprojektowanie jednorodnej przestrzeni umożlwiającej płynny ruch pasażerów oraz łatwą identyfikację kierunków w przestrzeni terminali
 • Kształtowanie przestrzeni oraz form architektonicznych scalających istniejące rozwiązania w nową harmonijną całość o nowym jakościowym wymiarze architektonicznym.
 • Wprowadzenie nowego układu kompozycji przestrzennej.

Zaprojektowano wokół istniejącego Terminalu B dwa skrzydła wschodnie i zachodnie. Przestrzeń uformowano w formie jednorodnych wnętrz obejmujących cały obiekt. Elementami scalającymi i dynamizującymi są dachy linowe z wantową konstrukcją oraz detale i materiały, które integrują różne obiekty w spójną całość.

Realizacja miała charakter wieloetapowy.
I etap - rozbudowa Terminala A - hala południowa
II etap - przebudowa bagażowni
III etap - budowa Terminala przylotowego
IV etap - przebudowa Terminala A - funkcja odloty no schengen

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie