Budowa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

 Zdjęcie Zdjęcie

Główną ideą w kształtowaniu architektury budynku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej było stworzenie formy oddającej charakterem powagę instytucji. Wertykalny układ pasów okiennych na elewacji daje wrażenie harmonii i porządku. Główne wejście zostało zlokalizowane w centralnej części i dodatkowo podkreślone nadwieszoną bryłą budynku. Kolorystyka i materiały zostały zastosowane nawiązujące charakterem do występujących w starej tkance Miasta. Ponadto czarna klinkierowa cegła to materiał ponadczasowy, zawsze wyglądający elegancko  i czysto.

Przed budyniem został zaprojektowany duży i przyjazny parking poprzeplatany zielenią oraz wyposażony elementami małej architektury (lampy, kosze, ławki, itp.). Całość założenia tworzy harmonijny i przyjazny układ urbanistyczny.

W środku został zaprojektowany bardzo czytelny układ funkcjonalny, wygodne podświetlone klatki schodowe, windy oraz prawidłowe strefowanie funkcji na każdym piętrze, decydują o komforcie zarówno klientów jak pracowników sądu. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi: 6 618,00 m2, Kubatura obiektu wynosi: 33 311,00 m3

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie