Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej

 Zdjęcie Zdjęcie

Projekt polegał na rozbudowie istniejącego budynku szkoły podstawowej o halę sportową wraz  z łącznikiem, przebudowie komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi, budowie ścian oporowych. Przedmiotowy budynek zaprojektowano z tradycyjnych materiałów, zastosowano wzornictwo elewacji nawiązujące do sąsiednich budynków. Istniejący budynek Szkoły Podstawowej nie zmienił swojego sposobu przeznaczenia i został rozbudowany o budynek sali gimnastycznej, która jest połączona z istniejącym budynkiem szkoły poprzez projektowany łącznik. W celu zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych do sali gimnastycznej zaprojektowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych w zarysie łącznika, do którego jest bezpośredni dostęp z poziomu terenu. Wejście do łącznika zaprojektowano w  bezpośrednim sąsiedztwie ze zorganizowanymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Nowy budynek sali gimnastycznej został zaprojektowany tak by stanowił całość użytkowo - funkcjonalną.

Na terenie działki zlokalizowano również miejsce przeznaczone na plac zabaw. Nawierzchnię placu zabaw wykonano jako syntetyczną, przepuszczalną. Na terenie działki zlokalizowano ponadto kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki i kwietniki.

Powierzchnia zabudowy budynku sali gimnastycznej wynosi 970,97 m2.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie