Opera Śląska w Bytomiu – projekt iluminacji budynku

 Zdjęcie Zdjęcie

Budynek Opery Śląskiej jest jedną z pereł architektury Bytomskiej. Ten niezwykłej urody, ponad 115- letni, zabytkowy obiekt wybudowany w stylu neoklacysystycznym stanowi jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych oraz wizytówkę dla całego regionu Górnego Śląska.

Bryła budynku jest dwuczłonowa gdzie część wschodnia mieści w sobie główną scenę opery, natomiast zachodnia pełni funkcje filharmonii i została częściowo przeznaczona na potrzeby baletu. W związku z tym historycznie wytworzyły się dwa osobne wejścia podkreślone odpowiednio frontonami. Zarówno elewacja południowa przy ul. Moniuszki oraz zachodnia przy pl. Sikorskiego, mają charakter reprezentacyjny. Na elewacji południowej mieści się wejście główne do obiektu, stąd też projekt zakłada podkreślenie nadrzędnego charakteru tej elewacji poprzez oświetlenie oraz kolorystykę. Iluminacja obydwu elewacji podkreśla elementy detali architektonicznych oraz monumentalny charakter budynku, podświetlając gzymsy, zdobienia, architrawy i portyki. Projekt oświetlenia został sporządzony w taki sposób aby oświetlenie elewacji południowej i zachodniej nie konkurowały ze sobą.

W projekcie iluminacji zadbano o najwyższej jakości oprawy LED montowane zarówno na elewacji budynku, w ziemi bezpośrednio przy budynku jaki i w oprawach na nowych słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Moniuszki. Oświetlenie jest energooszczędne i dynamiczne, z zaprojektowanymi 6 scenami świetlnymi pozwalającymi na różnorodny zakres oświetlenia w zależności od pory dnia oraz potrzeb użytkownika.

Celem realizacji było przywrócenie świetności zabytkowemu budynkowi Opery Śląskiej w Bytomiu. Poprzez kompleksowe połączanie projektu iluminacji elewacji wraz z jej gruntownym remontem, wymaganym po latach zaniedbania, Opera Śląska odzyskała gmach godny swojej międzynarodowej sławy

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie