Wodny Plac Zabaw

 Zdjęcie Zdjęcie

Wodny plac zabaw zlokalizowany przy ul. 1 Maja w Będzinie
Rozpoczęcie inwestycji: umowa podpisana z wykonawcą dnia 11.02.2016 r
Zakończenie inwestycji: protokół odbioru końcowego z dnia 18.08.2016 r. Koszt inwestycji: 962 381,04 zł.
Podkreślić należy krótki termin realizacji zadania. Projekt realizowany był na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez gminę, a więc wykonawca w ciągu 6 miesięcy opracował pełną dokumentację projektową, uzyskał pozwolenie na budowę oraz zrealizował roboty przy zachowaniu najwyższej jakości.
Wodny plac zabaw zlokalizowany jest w parku na osiedlu Warpie, w pobliżu Strefy Aktywności Rodzinnej. Stanowi znakomite miejsce zabawy dla całej rodziny. Jest ogrodzony i monitorowany. Znajdują się tam przymierzalnie i prysznice oraz toalety. Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Nawierzchnia wodnego placu zabaw wykonana została z materiału antypoślizgowego zapewniającego odpowiednią przyczepność i zapobiegającego urazom. Posadzkę niecki stanowi poliuretanowa, szczelna wykładzina bezpieczna, zapewniająca amortyzację przy upadku z wysokości min. 60 cm, przeciwpoślizgowa z grupy B.
Komora technologiczna - układ oczyszczania wody, układ kontroli i regulacji jakości wody, układ tłoczenia wody do urządzeń zabawowych.
W ramach inwestycji wykonano elementy zagospodarowania terenu: ogrodzenie, chodniki, place, nasadzenia zielenią, małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp.), parking wraz z odwodnieniem na 10 miejsc parkingowych, oświetlenie terenu wraz z iluminacją nocną i monitoringiem. Ponadto wykonano przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne.
Dzięki stworzeniu Wodnego Placu Zabaw powstała przestrzeń do bezpiecznej, kreatywnej zabawy stymulującej rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. Zabawy dzieci w takim miejscu pomagają w rozwoju motoryki dużej, przyczyniają się do rozwijania siły, zwinności i zmysłu równowagi. Zabawa w Wodnym Placu Zabaw uczy utrzymywania równowagi i koordynacji ruchów dzieci i młodzieży. Podczas zabawy w wodzie dzieci uczą się balansować własnym ciałem co wpływa na rozwój mięśni i oswaja z lękiem przed wodą. Poprzez ruch dziecko rozwija motorykę, wzmacnia mięśnie, kształtuje napięcie i prawidłową postawę ciała. Plac wodny jest dodatkową formą wzbogacającą zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci. W pierwszych latach dziecka kształtują się jego cechy psycho-motoryczne.
W trakcie ubiegłorocznych wakacji przy inwestycji powstała sztuczna plaża, która stanowi atrakcyjne miejsce letniego wypoczynku oraz cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie