Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji

 Zdjęcie Zdjęcie

Na początku 2016 roku oficjalnie otwarta została nowoczesna, uszyta na miarę potrzeb siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach. W tym miejscu osoby niepełnosprawne mogą liczyć na profesjonalną opiekę oraz szansę na dobry start w przyszłość. W ramach realizowanego przez Gminę Miejską Żory zadania pn. „Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach” powstał  budynek przeznaczony głównie na potrzeby osób niepełnosprawnych. Swoje miejsce znalazły w nim aż trzy placówki: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną po 25 roku życia. Mieści się tam także Biuro Obsługi Placówek żorskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Koszt inwestycji, która rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku wyniósł prawie 9 milionów złotych.
Projekt „Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach” stanowi niezwykle ważny krok na drodze do realizacji jednego z głównych założeń polityki rozwoju Żor, którym jest zrównoważony rozwój, uwzględniający kompleksowe podejście do kwestii niepełnosprawności. Władze miasta za niezwykle istotne uznają wsparcie osób niepełnosprawnych i ich najbliższych od narodzin przez rozwój, edukację i rehabilitację oraz pracę. Jak podkreślał podczas uroczystości otwarcia placówki Waldemar Socha - Prezydent miasta Żory: „Miasto jest kompletne, kiedy myśli się o wszystkich jego mieszkańcach”.
Budowa nowej siedziby dla Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego była bardzo ważna, ponieważ poprzednie miejsca działalności tych placówek nie spełniały wymogów, jakim powinny sprostać pomieszczenia i urządzenia podmiotu zajmującego się działalnością leczniczą. Dzięki nowoczesnemu budynkowi, który powstał w Żorach, podopieczni i personel wspomnianych placówek zyskali przestrzeń odpowiadającą najwyższym standardom, a przede wszystkim w pełni dopasowaną do ich potrzeb oraz zapewniającą komfort pracy i leczenia. Piwnice budynku zagospodarowano na zaplecze kuchenne oraz część techniczną, w której znalazła się m.in. kotłownia i pralnia. Parter budynku pełni funkcję Ośrodka Wczesnej Interwencji. W jego skład wchodzą m.in.: gabinety specjalistyczne i lekarskie, rejestracja dla pacjentów, poczekalnia dla rodziców z dziećmi, sala rehabilitacyjna, do terapii, do hydromasażu oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Na parterze znalazła się też szatnia oraz wózkownia dla wychowanków OREW. W lewym skrzydle budynku zlokalizowana jest kuchnia połączona windami towarowymi z zapleczem kuchennym w piwnicy oraz stołówką na pierwszym piętrze.
Odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych jest też nowa siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, znajdująca się na pierwszym piętrze budynku. Pomoc otrzymuje tam około sześćdziesięciorga dzieci. Znajdziemy tam m.in. salę rehabilitacyjną, dwie sale edukacyjno-terapeutyczne, siedem sal rewalidacyjno-wychowawczych, pięć gabinetów specjalistycznych, gabinet dyrektora oraz łazienki. Drugie piętro nowego budynku pełni funkcję administracyjną. Dodatkowo w obiekcie mieszczą się archiwum, serwerownia oraz pomieszczenia socjalne i sanitariaty. Budynek wyposażono również w niezbędną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną windę, dostępną dla wszystkich odwiedzających.
W nowym budynku działa też Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna, w której realizowany jest projekt pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poprzez udział w projekcie pomoc otrzymują osoby po 25. roku życia z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzone są tam zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne oraz rehabilitacyjne. Jest to kontynuacja warsztatów prowadzonych w OREW, dzięki której w Żorach funkcjonuje kompleksowy system opieki nad osobami niepełnosprawnymi, obejmujący zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.
Realizacja projektu pn. „Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach” pozwoliła na stworzenie wyjątkowego miejsca dla osób, które ze względu na swoją sytuację życiową i zdrowotną często są marginalizowane przez społeczeństwo. Sam projektu ma charakter ponadregionalny, ponieważ do placówek uczęszczają nie tylko dzieci z Żor, ale również z innych  miast i gmin województwa śląskiego, w tym m.in. z Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego oraz miejscowości z powiatu pszczyńskiego, rybnickiego i mikołowskiego.
Warto podkreślić, że inwestycja została zlokalizowana w centrum jednego z największych żorskich osiedli mieszkaniowych – osiedla Księcia Władysława. Z tego względu ważnym wyzwaniem było wkomponowanie nowego obiektu w okoliczną przestrzeń, którą w przeważającej większości wypełniają wielopiętrowe bloki mieszkalne. Wybierając kolorystykę elewacji budynku starano się zachować równowagę pomiędzy barwami charakterystycznymi dla obiektów użyteczności publicznej a żywymi kolorami, budzącymi pozytywne skojarzenia wśród dzieci. W efekcie powstał budynek, który nie tylko ożywił całą przestrzeń osiedla, ale również stał się jedną z architektonicznych wizytówek Żor.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie