Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne i Biblioteka w Sośnicowicach

 Zdjęcie Zdjęcie

Celem zadania było stworzenie przestrzeni, miejsca, w którym będzie się skupiało życie kulturalne i społeczne mieszkańców Gminy. Budynek zawiera następujące strefy funkcjonalne: Bibliotekę miejską zlokalizowaną na dwóch poziomach, salę konferencyjno-kulturalną, ośrodek pomocy społecznej, dzienny dom pobytu dla seniorów oraz pomieszczenia dla realizujących zadania nad chorymi i niepełnosprawnymi. Budowa trwała od września 2013r. do września 2015r. Obiekt od momentu oddania do użytkowania skupia funkcje zarówno kulturalno-rozrywkowe jak i społeczne. W budynku działa biblioteka miejska oraz sala konferencyjno-kulturalna, na której regularnie odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne (koncerty, wystawy, itp.). Ponadto w budynku funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej, a także Dzienny Dom Opieki „SENIOR-Wigor” dla osób starszych i samotnych. Budynek posiada także pomieszczenia, w których realizowane są usługi związane z opieką nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi w domu z terenu Gminy Sośnicowice.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie