Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych – etap I

 Zdjęcie Zdjęcie

Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Trznadla 1 przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego otoczenia, z bezużytecznego przynoszącego straty zamkniętego obiektu stworzono nowoczesne Centrum Społeczno-Kulturalne przyjazne dla wszystkich grup wiekowych i społecznych również dla osób niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu odpowiednich udogodnień w węzłach sanitarnych. Obiekt został przystosowany do koncertów, przedstawień teatralnych, czy też seansów filmowych a także konferencji czy szkoleń, sala widowiskowa, gdzie może zasiąść ponad 250 osób na mobilnej trybunie umożliwiając tym samym powiększenie powierzchni w przypadku jej całkowitego złożenia stanowi główną atrakcję centrum. W obiekcie nie zabrakło także miejsca na profesjonalne studio nagrań i salę prób, sale do nauki tańca i innych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie realizacji zadania postawiono na innowacyjne rozwiązania inwestycyjne m.in. w postaci trójwymiarowej elewacji oraz interaktywnej gry ulicznej zainstalowanej przed wejściem do budynku, dzięki której każdy przechodzień może za pomocą naciskania odpowiednich posadzkowych klawiszy zmieniać podświetlenie okien, dodatkowo gra oferuje 4 tryby rozgrywki a wyniki najlepszych grających zapisywane są na liście zwycięzców widocznej na ekranie monitora. Obecnie gra stała się obowiązkowym przystankiem dla uczniów w drodze do i ze szkoły. Ponadto zlikwidowano dotychczasowe ogrzewanie w postaci kominka z płaszczem wodnym i podłączono budynek do sieci centralnego ogrzewania, co w połączeniu z termomodernizacją znacznie ograniczyło negatywny wpływ obiektu na środowisko. Budynek jest objęty zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pośrednią ochroną konserwatorską a jego kolorystyka musiała zostać skonsultowana z miejskim konserwatorem zabytków by wpisywać się w ład urbanistyczny sąsiedztwa również objętego przedmiotowa ochroną.
Zakres całej inwestycji obejmował w szczególności:
·  wykonanie nowej elewacji budynku poprzez zastosowanie okładziny tynkowej z węglikiem krzemu ułożonej na styropianowych panelach przestrzennych, wykonanie ścianki attykowej w północnej części bryły budynku, wykonanie dwóch płaskich bloków wychodzących poza główny obrys budynku,
·  wykonanie oświetlenia architektonicznego wnęk okiennych,
·  roboty budowlane w obrębie dachu polegające m.in. na usunięciu żużlu na istniejącym stropodachu, położenie izolacji ze styro-papy oraz wymiana dachu w części nad salą wielofunkcyjną ze sceną,
·  roboty wyburzeniowe i demontażowe (w tym wymiana części stropów, kompleksowa wymiana zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej),
·  wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych, instalacji C.O., wentylacji, klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej (CCTV), systemu sygnalizacji włamań i napadów,
·  w części piwnicznej wykonanie m.in. pomieszczeń technicznych, gospodarczych, studia nagrań (reżyserka, studio, zaplecze), pomieszczeń pomocniczych, rozdzielni głównej, serwerowni, hydroforni,
·  na poziomie parteru wykonanie m.in. części komunikacyjnej z recepcją, poczekalnią, części
z salami wielofunkcyjnymi (ogólnofunkcyjnymi), aneksu kuchennego, pomieszczenia na odpady, części higieniczno-sanitarnej, sali wielofunkcyjnej z widownią i sceną (z teleskopową trybuną składaną) i z zapleczem sceny, szatni zlokalizowanej pod balkonem sali wielofunkcyjnej, magazynu do przechowywania foteli dostawianych,
·  na poziomie 1 piętra wykonanie m.in. biur z recepcją, sal wielofunkcyjnych (ogólnofunkcyjnych), zaplecza socjalnego, wc, balkonu z pomieszczeniem projektorni, pomieszczenia magazynowego,
·  roboty budowlane i wykończeniowe w budynku,
·  montaż podstawowego wyposażenia scenicznego (oświetlenie sceniczne, mechanika sceniczna, system kotar scenicznych),
·  wykonanie okablowania strukturalnego i przyłączy pod przyszłe instalacje sceniczne
i multimedialne,
·  wykonanie zewnętrznej gry interaktywnej,
·  zagospodarowanie terenu od strony wejścia głównego do budynku i od strony północnej i południowej,
·  wykonanie reprezentacyjnego placu wejściowego od strony ul. Trznadla, wykonanie 10 miejsc postojowych,
·  wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu oraz budynku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie