KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY U ŹRÓDEŁ WARTY W ZAWIERCIU

photo_392_2316.jpg photo_392_2316.jpg

Kompleks sportowo- rekreacyjny u źródeł Warty w Zawierciu powstał w najstarszej 818-letniej dzielnicy miasta Zawiercie. Inicjatorami i pomysłodawcami projektu budowy kompleksu byli członkowie Towarzystwa Sympatyków Kromołowa. Celem inwestycji było stworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyeksponowaniem źródła rzeki Warty, które dotychczas na przedmiotowym terenie było ujęte w podziemny rurociąg. W ciągu tygodnia dzieci, młodzież i dorośli  korzystają z placu zabaw, boisk, ławeczek przy źródle i chętnie spacerują alejkami wokół oczka wodnego. Często można również zauważyć przejeżdżających i zatrzymujących się na rowerach turystów, którzy przemierzają Jurę na dwóch kółkach. Ten obiekt, z każdym dniem, przyciąga coraz większą liczbę osób  zainteresowanych rekreacją, sportem i wysiłkiem fizycznym w plenerze.

Wstęp na teren rekreacyjny jest bezpłatny.
Wieczorno-nocne oświetlenie obiektu umożliwia wejście na jego teren bez ograniczeń czasowych.
Dojazd z centrum Zawiercie na tereny rekreacyjne  jest możliwy komunikacją miejską, a dla dojeżdżających własnymi środkami transportu zapewnione są bezpłatne miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_392_2316.jpg photo_392_2317.jpg photo_392_2318.jpg photo_392_2319.jpg