ROZBUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU-OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM KLINICZNO-NAUKOWE TRANSPLANTACJI PŁUC I SERCA ORAZ LECZENIA MUKOWISCYDOZY U DOROSŁYCH I DZIECI

photo_391_2312.jpg photo_391_2312.jpg

Rozbudowa szpitala o nowy obiekt będący medycznym i logistycznym dopełnieniem koncepcji stworzenia
w ŚCCS interdyscyplinarnego centrum leczenia stanów zagrożenia życia w chorobach serca, płuc i naczyń. Budynek czterokondygnacyjny o pow. ok. 8 500m² dla 88 łóżek, oddany do użytkowania w czerwcu 2015r.

 W nowym budynku (połączonym z istniejącym) uzyskano:

-  Pododdział Mukowiscydozy - 5 łóżek
-  Diagnostyka obrazowa, Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej
-  Medycyna Nuklearna
-  Centralna sterylizacja
-  Bank Krwi
-  Oddział Transplantologii - 28 łóżek
-  Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej – Bronchoskopia
-  Blok Operacyjny - 4 sale
-  Oddział Intensywnej Terapii - Pooperacyjny - 18 łóżek
-  Oddział Kardiochirurgii - 37 łóżek
-  Pracownie Naukowo – kliniczne

Budynek wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, standard projektowania na najwyższym poziomie zapewniający pacjentom pełen komfort leczenia a lekarzom i personelowi medycznemu doskonałe warunki pracy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_391_2312.jpg photo_391_2313.jpg photo_391_2314.jpg photo_391_2315.jpg