PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DOMU ZDROJOWEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. J. ŚNIEGONIA W WIŚLE

photo_388_2301.jpg photo_388_2301.jpg

Celem zadania była kompleksowa modernizacja biblioteki i uzyskanie powierzchni na organizację wypożyczalni i czytelni dla dorosłych oraz miejsca na spotkania autorskie, prelekcje i koncerty. Prace polegały na przebudowie i adaptacji na potrzeby placówki sali dawnego kina i całkowitym remoncie dotąd zajmowanych pomieszczeń oraz na udostępnieniu ich poprzez budowę windy łączącej cztery kondygnacje. W ramach projektu zaplanowana i wykonana została nowa pracownia komputerowa wraz z serwerownią, aranżacja wypożyczalni dla dzieci i młodzieży wraz z pokojem dla maluchów oraz sala multimedialna ze sceną będąca na co dzień wypożyczalnią i czytelnią dla dorosłych. W ramach zadania dobudowano do istniejącego balkonu (dawnej projektorni) antresolę wraz z klatką schodową, wymieniono posadzki, stolarkę drzwiową i częściowo okienną, instalacje co, sanitarną, wentylacyjną, elektryczną i komputerową, a także p. poż., zamontowano nagłośnienie i system sterujący (audiowizualny i zaciemnianie). Dzięki realizacji w/w celów projektu biblioteka stała się nowoczesnym centrum dostępu do kultury, wiedzy i informacji, i chętnie odwiedzaną przestrzenią publiczną, która przyciąga różne grupy użytkowników: dzieci i młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów i osoby niepełnosprawne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_388_2301.jpg photo_388_2302.jpg photo_388_2303.jpg photo_388_2304.jpg