REWITALIZACJA BYŁEGO KINA „PROMYK” NA POTRZEBY UTWORZENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK\"

photo_387_2297.jpg photo_387_2297.jpg

Projekt Gminy Wilkowice zakładał gruntowną rewitalizację byłego Kina „Promyk” w Bystrej, które przez wiele lat stało opustoszałe, niszczejące, grożące wręcz zawaleniem. W jej efekcie powstał bogato wyposażony, nowoczesny budynek, będący odpowiedzią przede wszystkim na potrzeby mieszkańców Gminy Wilkowice, stanowiący teraz budynek użyteczności publicznej. Na parterze zaprojektowano przestronną salę zajęciową z tarasem oraz pomieszczenia administracji, dyrekcji, instruktorów, toalety, szatnie, a także kawiarenkę. Na pierwszym piętrze powstała profesjonalna sala widowiskowa, która może pomieścić ok. 150 osób wraz z zapleczem dla artystów oraz szatnią dla widzów. Sala wyposażona jest w jeden z najnowocześniejszych systemów oświetlenia i nagłośnienia w powiecie bielskim, a  także zestaw do projekcji obrazu. Oba piętra są skomunikowane przestronną klatką schodową oraz windą. Budynek nie posiada barier architektonicznych, jest wyposażony w podjazd (także na taras) oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_387_2297.jpg photo_387_2298.jpg photo_387_2299.jpg photo_387_2300.jpg