REWITALIZACJA GOTYCKIEJ WIEŻY ZAMKOWEJ W TOSZKU ORAZ BUDYNKU STAJNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA

photo_386_2293.jpg photo_386_2293.jpg

DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU, OBIEKTY ZAMKOWE I ICH OTOCZENIE ZOSTAŁY ZREWITALIZOWANE I PRZYSTOSOWANE DO PEŁNIENIA NOWYCH FUNKCJI GOSPODARCZYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WIEŻY ORAZ BUDYNKU BYŁYCH STAJNI UCHRONIŁA OBIEKTY OD DALSZEJ DEGRADACJI I STWORZYŁA WARUNKI DO DALSZEGO ROZWOJU OBIEKTÓW.

REALIZACJA PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ DO LIKWIDACJI ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARCZYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM I UMOŻLIWI PRZYWRÓCENIE ŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. INWESTYCJA PRZEWIDZIAŁA TECHNICZNE UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. REWITALIZACJA ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZAPEWNI JEGO PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE I WYKORZYSTANIE ZGODNIE Z LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY TOSZEK.

W RAMACH INWESTYCJI ZREALIZOWANO:

 • RENOWACJĘ ORAZ ARANŻACJĘ GOTYCKIEJ WIEŻY ZAMKOWEJ,
 • RENOWACJĘ DACHU BUDYNKU STAJNI I WIEŻY,
 • RENOWACJĘ I KONSERWACJĘ ELEWACJI BUDYNKU STAJNI WRAZ Z PORTALEM,
 • MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY BUDYNKU BYŁYCH STAJNI (REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ)W BUDYNKU BYŁYCH STAJNI I WIEŻY WRAZ Z PODŁĄCZENIEM JEJ DO SIECI MIEJSKIEJ),
 • ODTWORZENIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W WIEŻY ZAMKOWEJ,
 • WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OSWIETLENIA W WIEŻY ZAMKU W TOSZKU,
 • ZAKUP WYPOSAŻENIA WIEŻY,
 • ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZAMKU.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
photo_386_2293.jpg photo_386_2294.jpg photo_386_2295.jpg photo_386_2296.jpg