HALA SPORTOWA W TARNOWSKICH GÓRACH

photo_385_2289.jpg photo_385_2289.jpg

1. Założenia autorów.

Podstawowym założeniem było zaprojektowanie obiektu, którego forma jednoznacznie będzie określała jego funkcję z harmonijnym wtopieniem kubatury w architektoniczny kontekst miejsca i otaczającej przestrzeni. Prosta bryła budynku stoi w opozycji do rozczłonkowanej formy sąsiadującego budynku parku wodnego, jednak bez wprowadzania wyraźnej konkurencji. Dla zmniejszenia wysokości budynku obniżono poziom najniższej kondygnacji (płyty boiska) poniżej poziomu terenu. Przewidziano ponadto „otwarcie się” holu projektowanej hali na teren parku miejskiego, oraz lokalizację wejścia głównego od tej strony.

2. Zagospodarowanie terenu.
Plac wejściowy został wyniesiony powyżej istniejącego poziomu terenu nawiązując do poziomu terenu strefy wejściowej parku wodnego i wykorzystując naturalne ukształtowanie oraz spadek terenu. Poziom usytuowania strefy wejściowej pozwolił na obniżenie płyty boiska poniżej istniejącego terenu.

3. Układ funkcjonalno – przestrzenny.
Obszerny hol główny zintegrowany z placem wejściowym mieści: kasy, recepcję, szatnie dla widzów i sanitariaty (w okresie letnim hol może również pełnić rolę wystawienniczą). Z holu, zaraz po wejściu do budynku widz ma bezpośredni kontakt wzrokowy z boiskiem oraz łatwy dostęp do trybun, których górny poziom jest w poziomie holu. Znaczna część holu otwarta została na drugą kondygnację, dzięki temu widoczne z poziomu wejściowego (poziom „0”) są również pozostałe funkcje dostępne dla użytkowników. Poziom „-1” (poz. -3,6) mieści zespół szatni i sanitariatów zawodników i trenerów wraz z magazynami sprzętu znajdującymi się w przestrzeni pod trybunami. Na poziomie „1” (poz. +3,6) zlokalizowano biura. Na poziomie „2” (poz. +7,2) zlokalizowano zespół 4 kortów do squasha z własnym węzłem szatniowym i sanitarnym. W północnej części hali na całej jej wysokości zlokalizowano ściankę wspinaczkową ukształtowaną na własnej niezależnej konstrukcji. Przestrzeń „wspinaczki” zajmuje pierwszy moduł przyjętego układu hali i jest połączona bezpośrednio z własnym zapleczem zlokalizowanym pod holem wejściowym w poziomie -3,60. Wprowadzony podział poziomów powoduje że jest ona bardziej dostępną dla widzów, a wszystkie funkcje dla użytkowników zlokalizowane zostały w połączeniu z holem głównym.

4. Układ komunikacji wewnętrznej.
Dla funkcji nadrzędnej hali widowiskowej przewiduje się następującą obsługę: główne wejście dla widzów zlokalizowane do strony północno - zachodniej. Po przekroczeniu drzwi wejściowych znajdują się oni w przestronnym holu otwartym w stronę trybun, wysokim na dwie kondygnacje z dostępem do bufetu i sanitariatów. Z holu głównego widz trafia na jeden z pięciu sektorów trybun bez konieczności wejścia na płytę boiska. Obsługę zawodników w obiekcie zapewnia wejście i wjazd od strony południowej w poziomie -3,60m, skąd przestronnym korytarzem zawodnicy trafiają do wybranych zespołów szatniowych. Przyjęty układ dwupoziomowy czytelnie rozdziela układ komunikacji kibiców i zawodników.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_385_2289.jpg photo_385_2290.jpg photo_385_2291.jpg photo_385_2292.jpg