REWITALIZACJA MIASTA SKOCZOWA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO NA GÓRNYM BORZE

photo_382_2276.jpg photo_382_2276.jpg

Głównym założeniem projektu było wykorzystanie całego terenu wokół stawów, znajdujących sie obok największego osiedla w Skoczowie - osiedla Górny Bór,  na cele rekreacyjne, sportowe i kulturalne. Ze względu na lokalizację jest to miejsce spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta Skoczów oraz pobliskich miejscowości. Zakres inwestycji objął odtworzenie i utwardzenie istniejących ścieżek spacerowo - rekreacyjnych oraz wprowadzenie niewielkich placyków, które wykorzystując naturalne walory terenu mają za zadanie zwiększenie atrakcyjności okolicy. Ścieżki spacerowe, jako podstawa terenów rekreacyjno - sportowych, zaprojektowane zostały w obrębie całego terenu. Ich lokalizację przyjęto w miejscach już istniejących, wykorzystywanych dotychczas jako ścieżki i trakty komunikacyjne. Istniejące ścieżki zostały utwardzone, a ich krawędzie zabezpieczone obrzeżami. Wzdłuż ścieżek ustawione zostały ławki oraz kosze na śmieci. Ścieżki łączą najważniejsze punkty w parku i prowadzą przez najbardziej atrakcyjne miejsca. Przygotowanie ścieżek umożliwiło wygodne spędzanie wolnego czasu mieszkańcom oraz swobodny dostęp na tereny zielone osobom o ograniczonych zdolnościach ruchowych, osobom starszym oraz rodzicom z dziećmi w wózkach. Ogólnodostępne, otwarte placyki sprzyjają spędzaniu czasu w szerszym gronie osób. Z kolei wprowadzenie małych placyków rozmieszczonych regularnie wzdłuż ścieżek tworzy klimat dla osób preferujących indywidualne spędzanie czasu. Zainstalowano ławki, kosze na śmieci oraz ledowe lampy oświetleniowe, które umożliwiają korzystanie z terenu w różnych porach roku i dnia. Zastosowano różne formy i typy oświetlenia, teren jest objęty monitoringiem, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. W ramach inwestycji wykonano remont pomostu na „Stawie Morcinkowym” oraz zagospodarowano wyspę, która stała się malowniczym miejscem wypoczynku. W ramach projektu na Górnym Borze w sezonie letnim funkcjonuje kino plenerowe, cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców. Pokazy kina plenerowego odbywają się z myślą zarówno o dzieciach, młodzieży, jak i osobach dorosłych. Mobilne kino wyświetla animacje, filmowe klasyki oraz filmy nagradzane na największych konkursach i festiwalach na całym świecie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_382_2276.jpg photo_382_2277.jpg photo_382_2278.jpg photo_382_2279.jpg