PUMPTRACK W PARKU STRZELNICA

photo_381_2272.jpg photo_381_2272.jpg

Inwestycja polegała na budowie nowoczesnego toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Sportowców w dzielnicy Bielszowice. W bezpośrednim jego sąsiedztwie zlokalizowane są działające od ubiegłego roku: nowoczesny plac zabaw oraz siłownia napowietrzna. Korzystanie z obiektu to idealne połączenie bezpiecznej zabawy z jazdą na rowerze na każdym poziomie zaawansowania.

W skrócie, „pumptrack” to jazda rowerem bez napędu i bez konieczności pedałowania po torze o zróżnicowanej wysokościowo trasie. Co ciekawe, jazda odbywa się wyłącznie dzięki balansowi i skoordynowaniu ciała rowerzysty.Rowerowe place zabaw typu „pumptrack” zdobywają coraz większą popularność w Polsce. Rudzka inwestycja jest jedną z pierwszych na Śląsku. Długość toru wynosi 125 m (powierzchnia całkowita obiektu 520 m2). Obiekt składa się z ziemnych garbów oraz profilowanych ramp łukowych. Ma układ zamknięty, złożony z odcinków prostych i zakrętów. Elementami wykończeniowymi są miejsca: zjazdu i wyjazdu. Nie brak także oznakowań poziomych wyraźnie określających krawędzie zakrętów. Dopełnieniem budowy obiektu było wyposażenie go m.in. w ławkę, stojak rowerowy oraz regulamin użytkowania. W ciągu roku w Polsce powstaje kilkanaście tego typu inwestycji. Aby korzystać z toru nie trzeba posiadać specjalnego sprzętu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_381_2272.jpg photo_381_2273.jpg photo_381_2274.jpg photo_381_2275.jpg