MODERNIZACJA BASENU KĄPIELOWEGO PRZY UL. RATOWNIKÓW

photo_380_2268.jpg photo_380_2268.jpg

Inwestycja polegała na modernizacji letniego basenu kąpielowego, aktualnie jedynego funkcjonującego w mieście. Zadanie obejmowało wykonanie trzech nowych niecek basenowych ze stali nierdzewnej (basenu rekreacyjnego, sportowego i brodzika dla dzieci). Ponadto, wybudowano dwie nowe zjeżdżalnie, nową wiatę wejściową, nową scenę, platformę do opalania, budynek szatniowo-sanitarny i wielofunkcyjny budynek kontenerowy, wykonano nowy plac zabaw dla dzieci, siłownię wraz z placem fitness, wyremontowano były budynek wejściowy i budynek chlorowni, wykonano instalację fotowoltaiczną dla potrzeb basenu kąpielowego, zagospodarowano cały teren basenu (trawniki i chodniki), zabudowano elementy małej architektury (ławki i kosze), wykonano nową instalację elektryczną, niskoprądową i oświetleniową, nową sieć wodno-kanalizacyjną, sieć technologii uzdatniania wody basenowej, instalację nawadniającą trawniki, wymieniono całe ogrodzenie wokół basenu.

Powstał 25-metrowy basen sportowy o maksymalnej głębokości 1,8 metra z wydzielonymi torami i kubaturze 476 tys. litrów oraz basen rekreacyjny o długości 46 i szerokości 23 metrów oraz głębokości od 0,6 do 1,2 metra i kubaturze 936 tys. litrów. Basen rekreacyjny dodatkowo wyposażony jest w kilka atrakcji wodnych oraz dwie zjeżdżalnie, w tym jedną 3-torową. Jedną z atrakcji niewątpliwie jest platforma do opalania wyposażona w 35 leżaków.

Przy modernizacji obiektu pomyślano o najmłodszych jego użytkownikach. To z myślą o nich powstał specjalny brodzik o głębokości od 0,15 do 0,4 metra oraz duży plac zabaw. Dodatkowo zostały zaadaptowane pomieszczenia na sale zabaw dla dzieci oraz wydzielono miejsce, gdzie mamy z małymi dziećmi będą mogły skorzystać z przewijaków. Na terenie kąpieliska wybudowana została siłownia napowietrzna, scena do występów artystycznych oraz boisko do koszykówki. Obiekt jest również wyposażony w wewnętrzny monitoring.

W ramach kompleksowej modernizacji kąpieliska powstała także instalacja fotowoltaiczna, która wykorzystywana będzie do zasilania obiektu w energię elektryczną oraz do podgrzania wody basenowej. Zadanie dofinansowane zostało ze środków UE.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_380_2268.jpg photo_380_2269.jpg photo_380_2270.jpg photo_380_2271.jpg