REWITALIZACJA PARKU IM. AUGUSTYNA KOZIOŁA

photo_379_2264.jpg photo_379_2264.jpg

Park im. Augustyna Kozioła położony jest w dzielnicy Ruda przy ul. Ballestremów i Piastowskiej. Założony został w latach 80-tych XIX wieku z inicjatywy rodziny Ballestremów. Park nosi imię Augustyna Kozioła, znakomitego dyrygenta orkiestry górniczej byłej kopalni „Wawel”. Ma powierzchnię około 2,2 ha.

Rewitalizacja parku obejmowała remont muszli koncertowej wraz z budową zadaszenia, ponadto powstały: plac do musztry, plac zabaw, oczko wodne i budynek cukiernio-kawiarni z ogródkiem letnim. Obiekt ten nawiązuje swoją architekturą i detalami elewacyjnymi do kręgielni, która niegdyś funkcjonowała w parku w Rudzie. Ponadto w parku wyremontowano alejki, zamontowano nowe ławki, zainstalowano energooszczędne oświetlenie. W ramach odrębnego zamówienia w parku wykonany został monitoring.

Dzięki rewitalizacji parku, dzielnica Ruda zyskała zaplecze dla różnego rodzaju działań kulturalnych, imprez plenerowych, pikników rodzinnych czy zawodów sportowych. Jest to idealne miejsce wypoczynku dla rodzin z dziećmi, gdzie można odpocząć, pospacerować, a przede wszystkim zwolnić tempo życia.

W parku ponadto corocznie jesienią odbywa się Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_379_2264.jpg photo_379_2265.jpg photo_379_2266.jpg photo_379_2267.jpg