TĘŻNIA W RADLINIE

photo_378_2260.jpg photo_378_2260.jpg

Tężnia solankowa w Radlinie to pierwszy i jak dotąd jedyny tego typu obiekt w przemysłowej części województwa śląskiego. Drewniana budowla wypełniona tarniną oraz spływającą po niej solanką zdrowotną, jest tłumnie odwiedzana przez mieszkańców całego województwa, jak również osoby z innych rejonów Polski. Budowa tężni solankowej w Radlinie była jednym z najważniejszych przedsięwzięć związanych z obchodami 15-lecia miasta Radlin. Mając na względzie zasób terenów rekreacyjnych na nieruchomości dawnego basenu, podjęto w 2013 roku decyzję o stworzeniu pierwszej na przemysłowej części Górnego Śląska tężni solankowej.
Pomysł, początkowo wywoływał różne emocje, jednak szybko okazało się, że zapotrzebowanie na zdrowotne inhalacje – zwłaszcza w przemysłowej części naszego województwa – jest bardzo wielkie. Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 3,95 m x 24,00 m i wysokości 8,20 m. Jej najważniejszą częścią jest oczywiście solanka, która specjalnie dla śląskich kuracjuszy, sprowadzana jest do Radlina z miejscowości zdrojowych, m.in. Zabłocia, Ciechocinka czy Dębowca. Dzięki temu w górniczym Radlinie można poczuć namiastkę wypoczynku nad morzem – stężenie jodu w powstającej przy tężni mgiełce solankowej jest bowiem zdecydowanie większe niż nad Bałtykiem!
Dziś radlińska tężnia to wizytówka Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Z inhalacji solankowych w Radlinie korzystają mieszkańcy całego województwa jak również goście z innych rejonów kraju, a nawet zza granicy (to najbliższy tego typu obiekt dla kuracjuszy z Czech). Inwestycja wpisała się już na stałe w listę najciekawszych i najliczniej odwiedzanych obiektów w okolicy. Pomogła również zmienić wizerunek Radlina z
typowego miasta górniczego na miasto przyjazne rekreacji i zdrowemu wypoczynkowi.
Budowa tężni została współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_378_2260.jpg photo_378_2261.jpg photo_378_2262.jpg photo_378_2263.jpg