POPRAWA JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PSZOWA POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ REWITALIZACJĘ CENTRUM MIASTA

photo_377_2255.jpg photo_377_2255.jpg

Głównym celem projektu było podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej w centrum Pszowa. Kluczowym elementem projektu było poprawa jakości i spójności centralnej przestrzeni publicznej miasta, co bezpośrednio przełożyło się na podniesienie jakości życia mieszkańców Pszowa, a także poprawę atrakcyjności turystyczno- gospodarczej.

Projekt polegał na połączeniu trzech przestrzeni: parku jordanowskiego, rynku i terenu po kinie Apollo wraz z sąsiednią działką.

W ramach działań przeprowadzono 2 etapy prac:

I etap- rewitalizacja terenów po byłym kinie Apollo wraz z przyległym parkingiem,

II etap-rewitalizacja rynku oraz parku jordanowskiego,

Projekt zapewnia ochronę układu urbanistycznego centrum miasta oraz zlikwidował  te rozwiązania, które zaburzały tę harmonię. Elementem przewodnim nowego układu jest oś łącząca płytę rynku z parkiem. Realizacja zadania pozwoliła na połączenie trzech przestrzeni pszowskiego centrum (parku jordanowskiego, rynku, oraz terenu po wyburzonym kinie Apollo w jedną wielofunkcyjną spójną przestrzeń. Na płycie rynku powstało kilka otwartych przestrzeni. Na jednej z nich powstał wodotrysk w formie słupów wodnych podnoszących się z różną częstotliwością, na różną wysokość. W nocy jest podświetlony i reaguje na przechodzące obok osoby. Istniejący plac zabaw został rozbudowany oraz wyposażony w nowe urządzenia do zabawy : zjeżdżalnie, tarasy, mosty linowe. Powstał Ogródek letni wraz z tarasem widokowym na którym umieszczono ławki i małe stoliki. We wschodniej części rynku po byłym kinie Apollo umieszczono parking. W osi wschód- zachód umieszczono deptak umożliwiający przejście między osiedlem, centrum komunikacji miejskiej główną pierzeją w centrum miasta oraz parkingiem i całym rynkiem. Istotą realizacji projektu było oddzielenie murem wykonanym z gabionów wypełnionych kruszywem granitowym ruchliwej drogi wojewódzkiej od centrum miasta a konkretnie od rynku, który stanowi dla społeczeństwa centrum spotkań.

Dzięki realizacji projektu poprawił się wizerunek miasta, korzystne rozwiązania funkcjonalno- architektoniczne pozwalają mieszkańcom, turystom, pielgrzymom odwiedzających Bazylikę na spędzenie wolnego czasu. Dobrze skoordynowana i zaplanowana przestrzeń umożliwia nie tylko osiągnięcia korzyści wizualno- urbanistycznych ale także wygenerowało pozytywne oddziaływanie na strefę społeczną(stworzenie miejsca spotkań, spacerów oraz zabaw dla dzieci)i gospodarczą ( podniesienia atrakcyjności komercyjnej centrum miasta, stworzenie nowych miejsc parkingowych, przyciągniecie i zatrzymanie w centrum turystów).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_377_2255.jpg photo_377_2258.jpg photo_377_2259.jpg photo_377_2257.jpg