ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 10 W ĆWIKLICACH KOŁO PSZCZYNY

photo_376_2245.jpg photo_376_2245.jpg

Przedszkole w Ćwiklicach k. Pszczyny to rozbudowa i przebudowa istniejącego ponad 100-letniego budynku Publicznego Przedszkola nr 10. Zlokalizowane wśród podpszczyńskich pól, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach. Rozbudowana część przedszkola powstała po północnej stronie istniejącego budynku, tak aby dowiązać się do układu komunikacji i pozostawić nienaruszony południowy ogród z tarasem.

Głównym założeniem było maksymalne wykorzystanie niewielkiej działki, harmonijne połączenie z istniejącym budynkiem oraz stworzenie dużych i dobrze doświatlonych przestrzeni dla dzieci i nauczycieli. Gabaryty bryły dostosowano do istniejącego budynku i wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aby wykorzystać maksymalnie naturalne światło, zaprojektowano narożne przeszklenia. Korytarz i klatkę schodową doświetlono światłem naturalnym od góry.

Najważniejszym elementem zewnętrznego wizerunku przedszkola jest drewniana elewacja z gontu modrzewiowego malowana na żywe kolory, nawiązująca materiałem do położonego 200m dalej drewnianego barokowego kościółka Świętego Marcina z XVI wieku.

Inspiracją były również regionalne stroje ludowe, tradycyjne drewniane zabawki odpustowe, wycinanki z papieru i klocki lego. Dzieci przychodząc do przedszkola, mogą codziennie obcować z naturalnym materiałem. Bryła budynku została podzielona na dwie części; dolna, cięższa optycznie i ciemniejsza  oraz górna, biała, lekka, z dużymi narożnymi przeszkleniami i swobodnie zakomponowanymi kwadratowymi oknami.

Wyzwaniami projektowymi była konieczność wykorzystania istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz skromny budżet inwestycji. Wpływ architektów na wystrój i kolorystykę wnętrza był ogranicznony. Pierwotnie projekt przewidywał powstanie dwóch sal dla 50 dzieci oraz wielofunkcyjnej sali ćwiczeń, jednak ze względu na duże zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu, sala ćwiczeń została przeprojektowana na trzecią salę, łącznie dla 75 dzieci. Obecnie przedszkole jest 5 oddziałowe, z czego 3 oddziały w rozbudowanej części.Projekt obejmował również przebudowę istniejącego budynku; zmianę układu komunikacji, nową klatkę schodową, budowę windy kuchennej, wentylację mechaniczną i dostosowanie do wymagań ochrony pożarowej.

W nowej części zaprojektowano szatnię dla całego przedszkola, pomieszczenia administracyjne i techniczne

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_376_2245.jpg photo_376_2251.jpg photo_376_2252.jpg photo_376_2254.jpg