BUDOWA CENTRUM KULTURY W PAWŁOWICACH

photo_375_2241.jpg photo_375_2241.jpg

Budynek domu kultury w centrum Pawłowic powstał w połowie lat 60. Był on sukcesywnie rozbudowywany i modernizowany, ale u progu XXI wieku nie spełniał warunków stawianych nowoczesnym i funkcjonalnym obiektom kultury. Inwestorowi zależało na stworzeniu zupełnie nowego obiektu, w nowoczesnej formie, w „opozycji” do tradycyjnej zabudowy otoczenia. Obiektu, który pozwoliłby rozwijać życie kulturalno-społeczne i stałby się architektonicznym znakiem XXI wieku w gminie Pawłowice.

Centrum Kultury składa się z 10 segmentów poprzesuwanych względem siebie w kierunku północ-południe, ze skośnymi ścianami zewnętrznymi i różnymi spadkami dachów. Jest dynamiczny i sprawia wrażenie zbioru elementów, a nie jednej bryły. Jego forma zmienia się w zależności od punktu obserwacji. Segmenty zróżnicowane za pomocą użytego materiału budowlanego: cegły klinkierowej, blachy, szkła. Wejście główne do budynku znajduje się po stronie północnej. Zaakcentowane zostało charakterystyczną „bramą” zawierającą elementy oświetleniowe. Poprzedza je reprezentacyjny plac. Doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym wykonano w formie  przeszklonych ścian fasadowych w ścianach zewnętrznych. Charakterystycznym elementem wnętrza holu wejściowego      jest jego wysokość, sięgająca II piętra. Hol ten widoczny jest również z poziomu I i II piętra, z „galerii” komunikacyjnych łączących część wschodnią z częścią zachodnią budynku.

Zakres inwestycji obejmował budowę budynku Centrum Kultury z parkingami podziemnym wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz budowę zjazdu publicznego i miejsc postojowych naziemnych oraz zagospodarowanie obejścia. Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, mieści w sobie funkcje kulturalne, edukacyjne oraz pomocnicze i techniczne.

Oddanie do użytku Centrum Kultury wyraźnie zmienia przestrzeń gminy Pawłowice oraz stwarza nowe możliwości organizacji życia kulturalnego i społecznego:

- zapraszania zespołów i artystów wymagających profesjonalnych warunków scenicznych i akustycznych, również orkiestr 

- galeria z systemem wystawienniczym umożliwia prezentacje prac profesjonalnych artystów

- dla melomanów bardzo dobrej jakości dźwięk w sali widowiskowej, możliwość organizowania koncertów „bez prądu”, idealna słyszalność dźwięków w każdym miejscu widowni 

- możliwość wyświetlania filmów na dużym ekranie

- działalność ogniska muzycznego nie koliduje z innymi zajęciami prowadzonymi równolegle w Centrum Kultury (odpowiednie wygłuszenie sal)

- komfortowa baza pracowni artystycznych umożliwiająca pracę w dużych grupach (teatr, taniec)

- możliwości symultanicznego przeprowadzania przedsięwzięć artystycznych

- możliwość promocji obiektu poprzez wynajem sal na organizację różnego rodzaju imprez, konferencji, bankietów

Centrum Kultury w Pawłowicach jest wyróżniającym się elementem architektonicznym w przestrzeni gminy służący wszystkim mieszkańcom.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_375_2241.jpg photo_375_2242.jpg photo_375_2243.jpg photo_375_2244.jpg