ŚWIĄTYNIA DUMANIA - UTWORZENIE TEMATYCZNEGO PARKU ARCHANIOŁA W ORNONTOWICACH

photo_374_2237.jpg photo_374_2237.jpg

Realizacja zadania obejmowała zagospodarowanie terenu starego cmentarza. Na terenie Parku Archanioła wydzielony został podest wraz z powierzchnią utwardzoną pod widownię sezonową na podwalinach Starego Kościoła drewnianego, ponadto wykonano alejki piesze z ławkami pod pergolami drewnianymi, tablice informacyjne na murze otaczającym park, oświetlenie oraz inne elementy małej architektury, jak posąg św. Michała Anioła , renowacja krzyża na postumencie kamiennym, makietę Starego Kościoła, lapidarium. Całość założenia urozmaicona odpowiednimi dla miejsca i charakteru obiektu nasadzeniami uwydatnia jego niewątpliwe walory. Koncepcja zagospodarowania Parku Archanioła podkreśla wartości historyczne i kulturowe miejsca. Rozwiązania kompozycyjne mają na celu połączenie w jedno funkcji ogrodu pamięci, miejsca organizowania imprez kulturalnych, funkcji dydaktycznych w zakresie edukacji o dziedzictwie i historii regionu i gminy,

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_374_2237.jpg photo_374_2238.jpg photo_374_2239.jpg photo_374_2240.jpg