REWITALIZACJA OBIEKTU - PARK GMINNY W ORNONTOWICACH

photo_373_2233.jpg photo_373_2233.jpg

Park Gminny jest częścią Założenia Pałacowo-Parkowego, które ukształtowane zostało z końcem XVIII wieku w centralnej części miejscowości, w swej kompozycji nawiązuje do angielskich parków krajobrazowych. W tym miejscu dawni właściciele miejscowości - Rodzina Hegenscheidt - organizowali imprezy dla siebie oraz mieszkańców Ornontowic. Rewitalizacja Parku była podzielona na etapy. I etap, który przeprowadzono w latach 2009-2010, obejmował rekultywację stawu nr 2 wraz z utworzeniem sztucznej wyspy, budowę pomostu i molo, budowę alejek spacerowych, utworzenie rosarium, nasadzenie ozdobne oraz ławki, jak również część oświetlenia. Dalsze etapy objęły pozostałą powierzchnię Parku Gminnego, zajmującego łączną powierzchnię 4,2 ha i prowadzone były w latach 2014-2015. Wykonano amfiteatr ze sceną i widownią umożliwiające organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych, strefę dla dzieci z placem zabaw i innymi atrakcjami, strefę rozrywki dla starszych dzieci, mlodzieży i dorosłych (m.in. stoliki z blatami do gier planszowych), miejsce do organizowania grilla przy okazji imprez odbywających się w Parku, miejsce nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Eko-Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków), alejki spacerowe, tabliczki dydaktyczne, tablice informacyjne, mapy, ławki oraz pozostałą część oświetlenia.

Zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń obiektu będącego dziedzictwem kulturowym miejscowości oraz przeznaczenie go na cele społeczne, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne, podniosło atrakcyjność Gminy Ornontowice i pozytywnie wpłynęło na rozwój całego regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_373_2233.jpg photo_373_2234.jpg photo_373_2235.jpg photo_373_2236.jpg